Information från HSB ang vattenläckaget

Igår (2018-05-07) inträffade ett läckage på VVC-ledning (varmvattencirkulation).

Läckaget är åtgärdat men vatten kan ha trängt in i lägenheter och förråd och vi uppmanar samtliga medlemmar (i port 16 A & B) att kontrollera era lägenheter samt förråd.

För det fall ni upptäcker eller misstänker att vatten kan ha trängt in er lägenhet eller förråd och vid eventuella frågor.

Vänligen kontakta HSB förvaltare Madeleine Nyberg för vidare hantering.

Med vänliga hälsningar,
Madeleine Nyberg
HSB Förvaltare

madeleine.nyberg@hsb.se
010-442 13 66