MÅNADSBLAD I FEBRUARI 2019

FÖRENINGSSTÄMMA
Påminnelse om att nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställd och i god tid innan stämman.

VALBEREDNINGEN
Vid intresse för styrelsearbete vänligen kontakta valberedningen i god tid inför stämman. Valberedningen består av Sonia Jonsson Panaifo samt Anna Nydegger. Det går också bra att maila sitt intresse till finnbodadunge@gmail.com. Det finns flertalet kurser som HSB erbjuder i styrelsearbete om man känner sig osäker, så tveka inte att höra av er!

BYTE AV PORTKOD
Det har blivit dags att byta portkoden i de båda fastigheterna. Den nya koden kommer att börja gälla från den 1 mars. Vilken kod det är som gäller delas ut i respektive postfack under veckan som följer. Dela inte ut koden i onödan!

LADDSTOLPAR
Av enkäterna som delades ut avseende laddstolpar har vi fått in 29 svar från totalt 73 hushåll. Av de 29 svaren uppgav 11 hushåll att de inte alls är intresserade.  De 18 återstående hushållen ställde sig positiva men i varierande grad:

  • 4 hushåll uppgav sig mycket intresserade, byte till laddningsbar bil inom 1-2 år
  • 10 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar bil inom 2-5 år
  • 4 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar om mer än 5 år

Summerar vi ovan ser vi ett måttligt till svagt intresse för laddstolpar i vår förening sett till totala antalet lägenheter i föreningen. Av de som svarade på enkäten är dock en majoritet positivt inställda till laddstolpar i garaget men de flesta hushållen anser att det bör ske tidigast om 2 år. Beslut om hur vi går vidare avhandlas på nästkommande styrelsemöte. Vi återkommer med besked efter det mötet.

LAMPOR/ARMATURER I TRAPPUPPGÅNGAR
Några av er kanske ha sett att det finns lampor som inte lyser i trapphusen. Den armatur vi har i dag är har komponenter som det inte längre går att få tag i och därför behövs alla lampor bytas ut. Det arbetet kommer starta den 20 februari och då byts all armatur ut, ett trapphus i taget. På vissa ställen kommer det bli märken där de gamla lamporna suttit. Det kommer lagas i efterhand, dvs ej i samband med monteringen av armaturen.

STYRELSEN I FINNBODA DUNGE
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

MÅNADSBLAD I JANUARI 2019

God fortsättning önskar vi i styrelsen till alla våra medlemmar!

FÖRENINGSSTÄMMA

Nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställt och i god tid innan stämman.

SOPRUM

Efter nyårshelgen har tyvärr sopsortering missbrukats radikalt i vår förening. Soprummet i framför allt 16A såg alltför risigt ut för att tala klarspråk. Det fanns glasflaskor lämnade i kassar framför överfulla kärl istället för att använda närliggande sopstationer.

Vi kommer att märka upp soprummen med tydliga anvisningar under våren inkluderande hänvisningar till närliggande återvinningscentraler samt information vad de kostar oss extra i de fall vi har överfyllda kärl. Låt oss nu hjälpas åt att hålla soprummen rena och prydliga!

ANDRAHANDSUTHYRNING AV GARAGEPLATSER

Det har dykt upp frågor gällande andrahandsuthyrning av garageplatser. Styrelsen vill förtydliga att detta inte är tillåtet och att ens avtal riskerar att säga upp om detta uppmärksammas. Det finns begränsat med garageplatser och de är till för medlemmar i vår förening och skall inte hyras ut externt.

LADDSTOLPAR

Styrelsen kommer att gå ut med en enkät i samband med detta månadsblad som avser intresset i vår förening för att installera laddstolpar i garaget. Ägna gärna ett par minuter i ert hushåll till att fylla i denna enkät och returnera den i styrelsen postfack senast den 31 januari. Resultatet kommer att redovisas i nästkommande månadsblad samt på hemsidan. Enkäten är anonym.

Styrelsen Finnboda Dunge
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

AKUT vattenavstängning tisdag 8 januari från kl 9.00

Läckaget på avloppsledningen som går från vändplan vid Finnboda Varvsväg till Kvarnholmsvägen måste åtgärdas brådskande.

För att kunna byta ut den del som läcker behöver ledningen vara torr när den ska svetsas. Därför kommer vattnet att stängas av tisdag den 8 januari från kl. 9.00. Ni kan tappa upp lite dricksvatten innan avstängning men detta får inte hällas ut i avloppet.

Inte heller toaletter eller dusch kommer att fungera men bajamajor ställs ut i området och kan användas under tiden vattnet är avstängt. Även tvättstugorna kommer att beröras av avstängningen.

Om ni har några frågor kan ni kontakta HSB Stockholm:
Pippi Bustamante, tel 010-442 12 39, mejl pippi.bustamante@hsb.se
Mikael Johansson, tel 010-442 01 17, mejl mikael.johansson@hsb.se

Med vänlig hälsning Pippi Bustamante och Mikael Johansson,
Förvaltare på HSB Stockholm

Information till boende i Finnboda Dunge

Nu när det är vintertider har vi ställt ut 1 snöskyffel, 1 skoborste samt 1 sopkvast i respektive portuppgång. Tanken är att vi alla hjälps åt att hålla rent i våra trappuppgångar samt hissutrymmen.

Borsta av blöta/leriga skor innan ni går in i hissen eller går upp för trapporna. Be även era barn att göra detsamma. Snöskyffeln kan användas till att skotta området mellan fastigheterna samt utanför huvudentrén till respektive portuppgång.

Nu inför juletider vill vi även passa på att påminna alla att ni kontrollerar era brandvarnare samt att ni alltid har levande ljus under uppsikt!

Med det sagt önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Finnboda Dunge

Tre snabba till våra nya styrelseledamoter

Ny ordförande (Invald vid ordinarie stämma, 18-05-24)

Andreas Öhman

Du är inte bara ny ordförande, utan även nyinflyttad i föreningen, hur trivs du här?

Här stormtrivs hela familjen, även om jag är ny i föreningen så har jag bott i området sedan 2012. Mina två barn är födda ”Finnbodare” och jag kan inte tänka mig en bättre plats för dem att växa upp på.

Hur ser du på att vara ordförande? 

Spännande och utmanande eftersom det är en ny roll för mig. Det är väldigt givande att få vara med att leda och påverka styrelsearbetet, lär mig nya saker varje dag. Måste ärligt erkänna att jag inte förstod hur mycket arbete som görs ”bakom kulisserna” i en välskött förening som vår.

Våra styrelsemedlemmar (och andra föreningsmedlemmar för den delen) i Finnboda Dunge lägger enligt min mening ner mycket tid och engagemang i föreningen vilket jag tycker vi alla bör vara tacksamma och stolta över. 

Vad brinner du för?

Yrkesmässigt ligger försäljning och affärsmannaskap mig varmt om hjärtat. Sömn är också ett ämne värt att nämna då det ingår i mitt jobb, intressant & livsviktigt. Privat så brinner jag för racketsporten Padel och vår nya lägenhet i Finnboda Dunge.

Ny sekreterare (Invald vid extrastämma, 18-06-11)

Jacob Grönlund

Hur länge har du bott i föreningen och vad är enligt dig det bästa med området?

Jag har bott i föreningen i närmare två år. Jag och min sambo bodde tidigare inne i stan men valde att flytta utanför tullarna. Vi trivs väldigt bra i området och närheten till stan och friluftsliv gör att Finnboda är en perfekt plats för oss.

Hur ser du på att vara med i Styrelsen och rollen som sekreterare?

Spännande och intressant. I min förra förening var vi få i styrelsen och föreningen. I Dunge är det ett stort engagemang, såväl från styrelseledamöter som övriga medlemmar. Rollen som sekreterare är helt ny för mig men jag får en väldigt bra inblick i alla delar.

Vad brinner du för?

Svår fråga, men jag måste säga friluftsliv och framför allt skidåkning.

MÅNADSBLAD I NOVEMBER

EXTRASTÄMMAN

Föreningens extrastämma som hölls tisdagen den 6e November var lyckad och vi har tillsatt en ny styrelseledamot(sekreterare) i form av Jacob Grönlund. Jacob kliver därmed av som valberedare och som ersättare till valberedningen valdes Anna Nydegger. Båda poster gäller fram till maj nästa år då nästa ordinarie föreningsstämma äger rum.

STÄDDAGEN

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog vid höstens städdag! Har ni förslag på hur vi kan förbättra städdagen, maila gärna till finnbodadunge@gmail.com.  Ett förslag som inkommit är att sprida ut kärlrengöringen till årsskiftet och på sommaren och även nyttja städdagarna på hösten och våren till att fräscha upp soprummen ytterligare. På så vis håller vi förhoppningsvis soprummen fräscha under hela året.

ENERGIFRÅGOR

Styrelsen vill gärna undersöka om någon i föreningen har erfarenhet av energifrågor så som upphandling av solceller och värmeåtervinning? Dessa frågor är högst relevanta för vår förening just nu och vi ser gärna att vi får ihop en arbetsgrupp på 3 personer som kan driva arbetet framåt. Maila gärna till finnbodadunge@gmail.com vid intresse!

LOKALEN

I förra veckan färdigställes slutligen återställningen av gemensamhetslokalen efter vattenläckaget tidigare i år. Lokalen går nu bra att boka igen. Ytterligare uppfräschning av lokalen kommer att ske på egna initiativ från föreningsmedlemmar. Det handlar bla om nytt golv, nya tapeter samt nya möbler. Vi kikar även på att göra bokningen digital via boka.se, separat info om det kommer så snart vi har det på plats.

VÄRMESYSTEMET

Det har varit en del som mailat om värmen i lägenheterna. HSB har gått ut med information, vänligen se separat uppsatt infoblad i portuppgångarna och på hemsidan om våra värmesystem.

Mvh
Styrelsen i Finnboda Dunge