Styrelsen 2021/2022

Ordförande: Björn Olander

Vice ordförande: Henrik Zetterholm

Sekreterare: Susanna Calén

Kommunikation: Björn Åkerlind

HSB Ledamot: Bengt Persson

Fastighet: Lars Gradén och Jeanette Friman

Ekonomi: Hans af Ekenstam

Övriga: Cecilia Modig

Kontakta oss

finnbodadunge@gmail.com