Styrelsen 2022/2023

Ordförande: Mattias Frisk

Vice ordförande: Henrik Zetterholm

Sekreterare: Alicia Lindberg

Kommunikation/Information: Ingegerd Lönn & Ioannis Mattos

HSB Ledamot: Bengt Persson

Fastighet: Henrik Zetterholm & Alicia Lindberg

Ekonomi: Hans af Ekenstam

Sophantering: Marie Östberg & Ingegerd Lönn

Information till nyinflyttade: Marie Östberg & Ingegerd Lönn

Nycklar: Ioannis Mattos

Parkering elladdare: Ingegerd Lönn

Kontakta oss

finnbodadunge@gmail.com