Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Visst kan du göra det, men du måste ansöka om tillstånd från styrelsen.

Enligt stadgarna för Finnboda Dunge är föreningens syfte att upplåta bostäder åt dess medlemmar. Det innebär att endast den som beviljats medlemskap har rätt att bo i föreningens lägenheter.

För att du som medlem ska ha rätt att hyra ut din lägenhet till någon annan krävs tillstånd från styrelsen. Ett sådant tillstånd lämnas vanligen om du kan styrka ett beaktansvärt skäl för din andrahandsuthyrning.

Ett beaktansvärt skäl kan till exempel vara; en längre tids sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller vistelse på anstalt.

Tillstånd till andrahandsuthyrning lämnas vanligen för en begränsad tid, därefter kan tillståndet förlängas i perioder.

Ansökan
Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske skriftligen till styrelsen.

I din ansökan anger du vem som ska hyra bostadsrätten, vilken period (längd) uthyrningen gäller och anledning (skäl) till uthyrningen.

Blankett för andrahandsuthyrning.

Du blir hyresvärd
Du blir hyresvärd när du hyr ut din bostadsrättslägenhet och därför bör du skriva ett hyresavtal med din hyresgäst. Om du hyr ut mer än i två år (vilket kräver dispens från styrelsen) bör du även se till att avtala bort rätten om besittningsskydd.

Du har dock kvar dina förpliktelser till föreningen trots att du tillfälligt inte bor i föreningen. Du ansvarar t.ex. själv för att avgiften betalas till föreningen.

Mer att tänka på
Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Detta är reglerat i bostadsrättslagen, 7 Kap 10§ och 7 Kap 18§. Skulle du nekas tillstånd har du möjlighet att få beslutet prövat av hyresnämnden.

Till sist: Glöm inte att kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.