Beställa nycklar och nyckelbrickor

Om du som bostadsrättsinnehavare behöver beställa nya nycklar eller nyckelbrickor ska du höra av dig till styrelsen. Detta för att de företag som tillhandahåller våra nycklar och brickor behöver ett godkännande från föreningens nyckelansvariga så att de säkert vet

  •     att du bor i föreningen och
  •     att du därmed är behörig att beställa nycklar eller/och brickor.

Skicka ett mejl till styrelsen om detta blir aktuellt, finnbodadunge@gmail.com. Du står förstås själv för kostnaden.