Garage och P-platser

Finnboda Dunge har både ytparkeringar och garageplatser. Garaget delas med övriga föreningar runt parken och omfattar totalt 255 platser, för både bilar och motorcyklar. Det är inte tillåtet att parkera motordrivna fordon i cykelförråden eller utanför portarna.

Handikapplatser
Utanför varje hus finns en parkering avsedd för boende eller besökare med handikapptillstånd.

Besökare
Besökande parkerar med fördel på platserna längs Finnboda Varvsväg.

Hyra p-plats
För att hyra en parkeringsplats kontaktar du HSB som administrerar detta arbete åt oss.

CorePark
CorePark ansvarar för parkeringen i området. Vid uppsyn av olovlig parkering nås de på 08 – 650 02 15.

Plats med laddare för elbil

Det är inget kösystem till laddplatser utan har man skaffat elbil så får man laddplats så länge inte alla 9 platserna är upptagna. Därefter får styrelsen ta beslut om ytterligare investeringar till laddplatser.
När man har elbil och nyttjar laddplats kostar garageplatser 1 150:- i månaden plus att man får
betala elförbrukningen. Det administreras av HSB och kommer på avgiften som tidigare.