Garage och P-platser

Regler för parkeringsplatser i Brf Dunge
Antagna av styrelsen den 2023-02-21 och gäller från 2023-03-01

Boende i Brf Finnboda Dunge har rätt att hyra parkeringsplats i garage eller utomhus. Tillgång till plats får man genom att ställa sig i kö vilket man gör genom att skicka mail till parkering.dunge@gmail.com

I anmälan till kö ange:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Lägenhetsnummer (Nr. 1–74)
 • Önskemål om typ av parkeringsplats.

Det finns fyra typer av parkeringsplatser:
Garageplats med laddning – 1150 kr/mån + Elförbrukning
Garageplats – 900 kr/mån
Garageplats för MC – 400 kr/mån
Utomhusplats – 400 kr/mån

 • Vissa platser i garaget är utrustade med möjlighet till laddning. Om man tilldelas en sådan plats, utan att ha el- eller hybridbil, får man vara beredd på att byta till annan vanlig plats i garaget, om innehavaren till en vanlig plats, anskaffar el- eller hybridbil.
 • Om man innehar garageplats men önskar plats för laddning ställer man sig i kö för det.
 • Om boende tilldelas p-plats genom kön men avvisar erbjudande placeras man sist i kön.
 • Vid andrahandsuthyrning av lägenhet följer p-plats inte med vid uthyrningen utan p-plats skall sägas upp.
 • Uppsägningstid för p-plats är 3 månader räknat från kommande månadsskifte. Säger man upp p-plats tex något datum i februari så löper avtalet till 31 maj.
 • Uppsägning av p-plats sker genom mail till parkering.dunge@gmail.com
 • Önskar den som sagt upp p-plats lämna den innan uppsägningstid så försöker föreningen få till ett snabbare byte om det finns kö.
 • Man får endast hyra en parkeringsplats per lägenhet i garaget. Finns det outhyrda platser kan man få hyra ytterligare plats 3 månader i taget. Man kan alltså behöva lämna sin p-plats om medlem, utan garageplats, ställer sig i kö.
 • HSB hanterar kontrakt och fakturerar kostnaden för p-plats via månadsavin. Elförbrukningen vid laddplatserna betalas via app.

Handikapplatser
Utanför varje hus finns en parkering avsedd för boende eller besökare med handikapptillstånd.

Besökare
Besökande parkerar med fördel på platserna längs Finnboda Varvsväg.

CorePark
CorePark ansvarar för parkeringsövervakning i området. Vid olovlig parkering nås de på 08 – 650 02 15.