Ordningsregler

Allmänna ordningsregler

Det åligger bostadsrättshavaren att:

 • Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • Ej använda lägenhet eller lokal inom föreningen för annat ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för grannar.
 • Att efter kl. 22.00 ta särskild hänsyn till ljudnivå i lägenhet eller lokal.
 • Ej lämna port och dörr till källare olåst samt att ej lämna ut portkod till obehöriga.
 • Vara sparsam med värme samt varm- och kallvatten.
 • Ej ställa cyklar eller barnvagnar i port eller trappuppgång.
 • Hushållssopor ska läggas väl inslagna i sopkärlet samt returpapper och glas ska placeras i avsedda behållare.
 • Ej sätta upp blomlådor utanför fönster.
 • Ej förvara personliga tillhörigheter i entréer eller andra gemensamma utrymmen.
 • Direkt anmäla fel som omedelbart måste avhjälpas. Även upptäckt av skadedjur ska anmälas omedelbart. Se vidare ”Felanmälan”.
 • Ta väl hand om sällskapsdjur och rasta inte dessa på gården. Man får heller inte mata fåglar inom föreningens område.
 • Ej röka i gemensamma utrymmen.
 • Följa föreningens stadgar.

Grillning

Grillning är endast tillåten med gasol- eller elgrill. Vid grillning skall ventilationen vara god vilket innebär att eventuell inglasning måste vara delvis öppen. Styrelsen avråder dock från grillning med gasolgrill på inglasad balkong.

Observera att det inte är tillåtet att förvara gasolflaskor i källarförrådet. På inglasad balkong får gasolbehållare om maximalt 5 liter förvaras.

Ta för vana att kontrollera slangen mellan gasolbehållare och grill inför varje grillsäsong. Om sprickor uppstår när slangen böjs ska den bytas ut.

Grillning med kol är aldrig tillåtet på balkong – inte heller på föreningens gräsytor mellan huskropparna (16 & 18).

Luftfilter

Föreningen tillhandahåller nya luftfilter för byte vartannat år. Senaste byte skedde februari 2023.