Ordningsregler

Allmänna ordningsregler

Det åligger bostadsrättshavaren att:

 • Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • Ej använda lägenhet eller lokal inom föreningen för annat ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende.
 • Att efter kl. 22.00 ta särskild hänsyn till ljudnivå i lägenhet eller lokal.
 • Ej lämna port och dörr till vind eller källare olåst samt att ej lämna ut portkod till obehörigha.
 • Vara sparsam med värme samt varmt och kallt vatten.
 • Ej ställa cyklar eller barnvagnar i port eller trappuppgång.
 • Hushållssopor ska läggas väl inslagna i sopkärlet och returpapper och återvinning ska placeras i därför avsedda behållare.
 • Ej sätta upp blomlådor utanför fönstret.
 • Ej belamra entréer eller andra gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter.
 • Direkt anmäla till felanmälan sådan skada som omedelbart måste avhjälpas. Även upptäckt av skadedjur ska anmälas omedelbart.
 • Ta väl hand om sällskapsdjur som hyses i lägenheten och inte rasta dessa på gården. Man får heller inte mata fåglar inom föreningens område.
 • Ej röka i gemensamma utrymmen.
 • Följa de föreskrifter som finns för gemensamma utrymmen som står till de boendes förfogande.
 • Följa föreningens stadgar.

Grillning

Grillning är endast tillåten med gasol- eller elgrill. Vid grillning skall ventilationen vara god vilket innebär att eventuell inglasning måste vara delvis öppen. Styrelsen avråder dock från grillning med gasolgrill på inglasad balkong (se rekommendationer från Brandskyddsföreningen.

Observera att det inte är tillåtet att förvara gasolflaskor i källarförrådet. På inglasad balkong får gasolbehållare om maximalt 5 liter förvaras.

Ta för vana att kontrollera slangen mellan gasolbehållare och grill inför varje grillsäsong. Om sprickor uppstår när slangen böjs ska den bytas ut. (brandskyddsforeningen.se)

Grillning med kolgrill är aldrig tillåtet – inte heller på föreningens gräsytor mellan huskropparna (16 & 18).

Övrigt

För övriga ordningsregler, se även föreningens stadgar.

Styrelsen Finnboda Dunge

Maj 2016