Information till boende

Information om nyheter och pågående frågor läggs upp på våra informationsskärmar i trapphusen.

En del information är generellt och finns att läsa på skärmen. Annan information är mer personlig och läses genom att ni loggar in som boende.

Om ni har personlig information att läsa ses en röd prick vid ert namn på tavlan

Mejla din adress och lägenhetsnummer + portuppgång till finnbodadunge@gmail.com. Det går även bra att följa oss här på bloggen, klicka i den blå följ knappen till höger.

Viss information kommer även att distribueras via informationsblad i postfacken eller i trapphusen. Utöver det gäller förstås att du går in här på bloggen.