Följande information har inkommit från HSB

Finnboda Dunges styrelse har inte ytterligare information utöver detta och hänvisar till kontaktpersoner i bifogade brev.

Hej,

Du som mottagit detta mejl är styrelserepresentant i en av HSB Stockholms medlemsföreningar i Finnboda. Vi skriver till er för att informera om förändringar i ert närområde.

Hyresgäster i ungdomsbostäderna har flyttat ut
Som ni kanske redan märkt står ungdomsbostäderna på Kvarnholmsvägen numera tomma. De sex modulhusen, med åtta ungdomslägenheter i varje hus, uppfördes gemensamt av HSB Stockholm, HSB Bostad och Stiftelsen Danvikshems Hospital för 15 år sedan. Bostäderna står på mark som Trafikverket sedan länge reserverat för enöstlig förbindelse, ett omfattande projekt med planerad byggstart år 2022 som ska binda samman Norra och Södra länken. Innan Trafikverket beslutat på vilket sätt de ska bygga (sänktunnel under Djurgården eller bergtunnel bredvid Djurgården) har ett utredningsreservat lagts på fastigheten/marken, vilket innebär att man inte får bygga permanent. Enda möjligheten att uppföra ungdomsbostäderna från första början var således med ett tidsbegränsat bygglov på maximalt 15 år. Detta bygglov löpte ut den 16 april i år, utan möjlighet till ytterligare förlängning, varpå samtliga hyresgäster flyttade ut. Förutsättningarna för att bo i ungdomsbostäderna har alltså varit mycket tydliga från start, och har även reglerats i samtliga hyresavtal.

HSB Stockholm hyr ut till Nacka kommun
Nacka är en av Stockholms många kommuner som kämpar för att tillgodose det stora behovet av bostäder. Mot bakgrund av det har HSB Stockholm tackat ja till kommunens förfrågan om att hyra de tidigare ungdomsbostäderna. Då det tidsbegränsade bygglovet har löpt ut vore alternativet ett föreläggande från kommunen om att riva eller flytta bostäderna. Genom att vi ansöker om att de befintliga bostäderna får stå kvar i fem år till, kommer de till användning medan vi väntar på Trafikverkets beslut. Hyresavtalet gäller under tre år med start den 1 juni 2017, med eventuell förlängning på årsbasis fram till senast 2022.

Nyanlända flyttar in från och med den 1 juni
I mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft, som innebär att samtliga Sveriges kommuner ska ta emot nyanlända. De nyanlända som anvisas till Nacka kommun erbjuds att hyra sin första bostad av kommunen under etableringstiden, som är högst två år. De tidigare ungdomsbostäderna i Finnboda kommer i första hand att användas för detta syfte. Det innebär att hyresgästerna flyttar in successivt, med start den 1 juni i år. HSB Stockholm är en värderingsstyrd organisation. Genom detta samarbete vill vi bidra till nödvändiga lösningar i en svår tid, samtidigt som vi tar socialt ansvar och hjälper människor som flyr från förföljelse och krig.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta någon av följande personer:

Anders Joachimsson                                                     Jenny Asmundsson
Chef Fastighetsutveckling, HSB Stockholm                    Bostads- och affärsutvecklingsdirektör
anders.joachimsson@hsb.se                                          jenny.asmundsson@nacka.se
010-442 12 41                                                                08-718 80 00

Med vänlig hälsning

Anders Joachimsson
Chef Fastighetsutveckling

Tel: 010-4421000
Direkt: 010-4421241
Mobil: 073-063 63 90
anders.joachimsson@hsb.se

HSB STOCKHOLM
Fleminggatan 41
112 84 Stockholm