Kallelse till stämma

Kallelse till stämma ligger nu i allas postfack. 31 Maj 2017 kl. 19.00 på Docklands.

(På ett ställe står det av misstag ”2016” men det ska alltså vara ”2017” ;) )