MÅNADSBLAD I SEPTEMBER

ALLMÄNT

Målningen är nu avslutad och slutbetalning håller på att avhandlas.

Styrelsen i samfälligheten har godkänt att ICA får 5st parkeringsplatser längs varvsägen istället för, likt tidigare, vid torget precis utanför ICA.

LEKPLATSEN

Lekplatsen är nu öppnad och godkänd av besiktningsman sedan några dagar tillbaka. Vi hoppas  att alla är nöjda med resultatet!

PARKERING PÅ OMRÅDET

Det är förbjudet att dubbelparkera på hästskon, som är bil/gångvägen runt den gemensamma gräsplanen. Det stoppar helt framfarten för övriga bilister och vi uppmanar alla som ser detta att ringa CorePark på 08 – 650 02 15. CorePark ansvarar för parkeringen i området.

GEMENSAMHETSLOKALEN

Från och med nu så betalas inte längre avgiften för att utnyttja gemensamhetslokalen kontant utan läggs istället på avgiftsfakturan. Bokning av lokal görs fortsatt genom att maila till lokalen.dunge@gmail.com. Observera att pälsdjur och rökning är förbjudet i lokalen.

STÄDDAG I HÖST

Höstens städdag infaller söndagen den 15 oktober. Vi träffas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Se separat infoblad denna månad. Vi hade en väldigt lyckad städdag i våras med många deltagande!

Styrelsen Finnboda Dunge
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: finnbodadunge.wordpress.com