IKANOHUSET SLUTARBETE

Här är info från styrelsen i Saltsjö Vy som berör oss:

Inom kort påbörjar slutarbete med att sätta tillbaka Ikanohusets trapp mot lekplatsområdet, grinden. etc
De kommer att då och då några veckor ha lastbil som i förra vändan som backar in längs Dunge. Flaggvakt kommer att finnas.
Ikano skall återställa ytan utanför och anlägga gångväg från lekplatsen och upp mot Dunges baksida.