Önskemål om information

Det har inkommit önskemål om lite information  ang de nya (G A) Gemensamhetsanläggningar

————————————————————-

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

 

Gemensamhetsanläggningar (”GA”)

Från 2016-01-12 är brf Finnboda Dunge delägare i 7 gemensamhetsanläggningar.

Här följer en kortfattad beskrivning av anläggningarna. Mer detaljerade beskrivningar som  avgränsningar, servitut, ägarfördelning och detaljkartor finns tillgängliga i anläggningsbesluten från Lantmäteriet i Nacka.

 

Sicklaön GA:103                    Garage

 • Garage och tillhörande inrättningar.

 

Sicklaön GA:120                    Körvägar och grönytor vid Finnboda Park

 • Körvägar (Finnboda Parkväg)
 • Grönytor
 • Gatu- och parkbelysning
 • Ledningar från elcentraler
 • Kanalisation för kommunikationsledningar
 • Undervattenmätare, brandposter mm

 

Sicklaön GA:121                    Spillvattenledningar

 • Spillvattenledningar från husliv till huvudledning på Finnboda Varvsväg.

 

Sicklaön GA:122                    Ytparkeringar Finnboda Parkväg och Kvarnholmsvägen.

 • Ytparkeringar med tillhörande skyltning och räcken
 • Kanalisation för yttre el
 • Oljeavskiljare

 

Sicklaön GA:123                    Lekplats

 • Lekplats, sittplatser, belysningsarmaturer och grönyta mellan brf Finnboda Dunge, Allé och Saltsjö Vy

 

Sicklaön GA:124                    Dagvattenledningar

 • Dagvattenledning från kommunal anslutningspunkt vid Finnbergstunneln till kommunal huvudledning i Finnboda Varvsväg

 

Sicklaön GA:125                    Vattenledningar

 • Vattenledning från huvudledning i Finnboda Varvsväg fram till respektive undervattenmätare

 

Samfällighet

Finnboda Hamn Samfällighetsförening ansvarar för driften av GA:103, 120, 122 och 123

Delägare: brf Finnboda Port, Hage, Dunge, Allé och Saltsjö Vy

Garageplatserna har fördelats till bostadsrättföreningarna i separat avtal

Ytparkeringarna har fördelats till bostadsrättföreningarna i separat avtal

 

Delägarförvaltning

Gemensamhetsanläggningarna GA:121, 124 och 125 sköts via delägarförvaltning av de ingående bostadsrättsföreningarna.

 

Kommande gemensamhetsanläggningar och nya samfälligheter.

Ansökan om tre nya GA är inlämnade till Lantmäteriet 2016-05-25 av HSB Bostad:

 • GA:1 Ytparkering Kajvägen
 • GA:2 Ytparkering Varvsvägen
 • GA:3 Grönområde Finnboda Hamnplan

Finnboda Dunge föreslås som delägare i GA:2.

 

GA:1 och GA:2 föreslås förvaltad av befintlig eller ny samfällighetsförening. GA:3 förelås förvaltad genom delägarförvaltning.

 

Kompletterande ansökan med återstående GA:n inom Finnboda Varv planerar HSB Bostad till hösten 2016.