För kännedom

Förändring av balkong och uteplats

Generellt

Det är inte tillåtet att göra några som helst bestående förändringar på fasad, balkong och uteplats utan styrelsen skriftliga godkännande.

Exempel på saker som under inga omständigheter är tillåtna är:

  • Målning av tak och fasad
  • Lägga klinkers på balkong
  • Borra/göra hål i fasad, golv eller tak för upphängning av torkställning, lampor etc.

Följande är godkänt utan styrelsens tillstånd:

  • Lägga löstagbart trädäck, mattor eller dylik golvbeläggning på balkong eller uteplats
  • Plantera ettåriga växter eller lökväxter i avenboksrabatt

Om tillstånd saknas för befintliga förändringar skall fasad, golv, tak på balkong/uteplats vid anmodan från styrelsen återställas till ursprungligt/godtagbart skick på bostadsrättshavarens bekostnad (enligt paragraf §31 Föreningsstadgarna).

Observera att särskilda riktlinjer för insynsskydd på uteplats (Avenbokshäck) har lämnats till alla lägenheter på markplan. Det går att beställa nya från styrelsen, om dessa saknas.

Markis och Inglasning

Inglasning av balkong kräver bygglov från kommunen samt skriftligt tillstånd från styrelsen. Montering av markis kräver skriftligt tillstånd från styrelsen (dock ej bygglov).  Montering av inglasning och markis skall utföras fackmannamässigt och följa riktlinjer för enhetligt utförande. Dessa riktlinjer tillhandahålls av styrelsen. Bostadsrättshavaren är därefter ansvarig för underhåll av markis och inglasning.

Grillning

Grillning är endast tillåten med gasol- eller elgrill. Vid grillning skall ventilationen vara god vilket innebär att eventuell inglasning måste vara delvis öppen. Styrelsen avråder dock från grillning med gasolgrill på inglasad balkong (se rekommendationer från Brandskyddsföreningen.

Observera att det inte är tillåtet att förvara gasolflaskor i källarförrådet. På inglasad balkong får gasolbehållare om maximalt 5 liter förvaras.

Ta för vana att kontrollera slangen mellan gasolbehållare och grill inför varje grillsäsong. Om sprickor uppstår när slangen böjs ska den bytas ut. (brandskyddsforeningen.se)

Grillning med kolgrill är aldrig tillåtet – inte heller på föreningens gräsytor mellan huskropparna (16 & 18).

Övrigt

För övriga ordningsregler, se även föreningens stadgar.

Styrelsen Finnboda Dunge

Maj 2016