Avtal för parkeringsplatserna klart!

 

 

Samfälligheten tar från 1 juni över ansvaret för parkeringsplatserna på Kvarnholmsvägen och runt Parkvägen. Ett avtal om fördelning och uthyrning av platserna har tecknats mellan föreningarna runt parken. På Parkvägen tillkommer 4 platser, men totalt minskar antalet tillgängliga platser inom området med 4. Samfälligheten planerar att skylta om och att bättre markera upp alla platser på Parkvägen.

För Dunges del blir det smärre förändringar. Dunge kommer att fortsätta att anlita HSB för köhantering och hyresavisering. Nya kontrakt kommer att skickas ut via HSB i början av maj med avtalsstart 1 juni 2016. Samtliga Dunges nuvarande hyresgäser av parkeringsplats kommer att bli erbjuden ett nytt kontrakt.