Park information

Stängslet runt häst parken

Hsb bostad utför renovering av parkgräsmattan vid hästarna. Jorden skall bytas ut, ny gräsmatta anläggas.

Tidsplanen är satt till ca 12 veckor med start vecka 16. Man kommer inte ha tillträde till parken under tiden arbetet pågår.

 

Samtidigt pågår ett renoverings arbete vid lekplatsen mellan Finnboda parkväg 18-20. Ingen tidsplan har lämnats, men lekplatsen kommer återställas till ursprungligt skick.