Information om avskrivningsregler

 

Bostadsrättsföreningar undantas från nya redovisningsregler Nyligen införda avskrivningsregler har väckt oro hos många bostadsrätts-föreningar och stor medial uppmärksamhet. Nu undantas bostadsrätts-föreningarna från att tillämpa de nya reglerna. Det är ett positivt besked.
Bokföringsnämndens nya redovisningsregler gäller från årsskiftet, men ändras nu enligt ett pressmeddelande från FAR, som är en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter. Man har lyssnat på HSBs med flera bostadsorganisationers gemensamma kritik mot reglerna. – Det har rått stor osäkerhet om vad de nya reglerna egentligen skulle medföra. Den tolkning av reglerna som FAR har gjort skulle leda till stora höjningar av boendekostnaderna i vissa bostadsrättsföreningar och påverka förutsättningarna för bostadsbyggandet mycket negativt i ett läge där byggandet måste öka, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund i en kommentar.
Han anser att det är orimligt att en bostadsrättsförening först i efterhand skulle ha fått veta om man gjort rätt eller fel, när det har funnits så många olika tolkningar om vad de nya reglerna innebär. Många styrelseledamöter har vänt sig till HSB Riksförbund och har varit oroliga för de nya reglernas konsekvenser. – Det här är verkligen ett positivt besked till bostadsrättsföreningarna. Nu ska Bokföringsnämnden ta fram en långsiktig lösning för redovisning i bostadsrättsföreningar i nära dialog med olika intressenter och vi medverkar gärna, säger Anders Lago.