Lämna in enkäten senast 28 februari

Alla bostadsrättsinnehavare i föreningen har fått en enkät tillsammans med en kopia av 2-årsbesiktningsprotokollet från 2011.

Protokollen är inte nya, utan de ska ni ha sedan tidigare, och ett antal åtgärder har gjorts sedan 2011 i berörda lägenheter, men styrelsen gör nu en uppföljning för att gå igenom med HSB Bostad om något, och i så fall vad som, återstår att göras.

Har du inte fått enkäten och din lägenhets protokoll är det viktigt att du hör av dig till jeanette.dunge[snabel-a]gmail.com snarast.

Kom ihåg att lämna in enkäten till oss senast den sista februari.