Inga föremål i trapphus och källargångar

I trapphuset, källargångar eller andra utrymningsvägar får inget som kan brinna förvaras.

Det kan till exempel handla om

  • barnvagnar
  • pulkor
  • kartonger eller
  • möbler.

Riskerna för en anlagd brand minskar avsevärt om inget som kan antändas står i trapphuset. Ta hänsyn till dig själv och dina grannar!

En brand kan medföra stora saneringskostnader i trapphus och inne i lägenheter. I värsta fall kan en brinnande barnvagn leda till ett rökfyllt trapphus och spridning av giftig rök kan ta livet av någon som tar sig ut i trapphuset.