Släng rätt och spara pengar för föreningen

I soprummen har vi den fina möjligheten att slänga såväl sopor som kartonger, tidningar, glas, batterier och lampor. För att vi ska kunna fortsätta hålla den servicen gäller det att alla boende är måna om att sortera rätt, och att inte slänga exempelvis kartonger i ett överfullt kärl. För varje gång kärlet är överfullt får föreningen – det vill säga alla boende – betala en straffavgift. I förlängningen handlar det om väldigt mycket onödiga pengar.

Genom att vika och pressa ihop kartongerna ordentligt får mer plats i kärlet. Och när kärlet är fullt finns en återvinningsstation vid Kvarnholmsvägen.