5 november påbörjas bergförstärkningsarbeten

Måndag 5 november drar Ikano igång bergförstärkningsarbeten. Under cirka två veckor pågår så kallade handskrotningsarbeten mellan kontreforerna (betongbalkarna) från en skylift. Betonghyllan där ovanför ska också repareras. Därefter kommer bergarbetena att fortsätta utmed berget söderut och kommer då betydligt närmare oss boende.

De bullrande arbetena är när man knackar ner lösa bergpartier med hydraulhammare monterad på en grävmaskin samt när det ska borras för förankringsjärn som ska gjutas fast i berget. När i tid dessa arbeten startar vet vi inte ännu, men de kommer genomföras under november och december.

Parallellt pågår bergförstärkningsarbeten på berget utmed kranbanan och senare utmed Finnboda Kajväg.