Månadsblad i september 2020

HÄCKAR

Måndag 21 september kommer häckarna till terrasserna på bottenvåningen ansas. Ta undan belysning som kan vara i vägen. Häcken mot gatan kommer planteras om, om några veckor.

STÄDDAG 18/10

Söndagen den 18 oktober klockan 10:00 ses vi och gör fint, samt grillar korv och fikar. Som vanligt går vi igenom cykelförråden samtidigt.

EXTRASTÄMMA

Vi kommer hålla extrastämma inom kort gällande det kommande energiprojektet. Kallelse kommer att läggas i er brevlåda.

STAMSPOLNING

En stamspolning är planerad  till hösten. Det berör alla lägenheter och mer information om exakta datum kommer om detta.

BRANDSÄKERHET

Kom ihåg att kolla er brandvarnare, inte bara batteriet utan gör även ett funktionstest.

Läs även informationen om förvaring av gasbehållare på anslagstavlan och tänk på att inte ställa barnvagnar, cyklar eller möbler i trapphusen.

SÄKERHET

Sist men inte minst, tänk på säkerheten. Det har tyvärr varit fler inbrott i garaget och vi kan alla hjälpas åt för att säkra vår närmiljö genom att vara vaksamma.

Månadsblad i juni 2020

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Vi kommer att hålla föreningsstämman tisdag 23/6 klockan 18:30 på gården mellan hus 16 och 18. Vi förstår att det kommer vara krångligare att vara utomhus och svårare att höra varandra, men vi gör detta för att minska smittspridning och skydda varandra och hoppas därför att ni kan ha överseende.

UNDERHÅLL AV PORTAR

Nu påbörjas arbetet med träpartier på entréportar som kommer att slipas och målas både på entré- och baksidor. Det blev något senare än planerat på grund av vädret, men nu är vi igång.

VATTENLÄCKA I KÄLLARUTRYMMET 18A

Vi har upptäckt en mindre vattenläcka i källarutrymmet i 18A. Det har droppat från en kran och både golv och vägg har blivit fuktskadade. Hantverkare kommer nu att åtgärda problemet.

PLANTERINGSGRUPPEN

Kul att det blev ett stort intresse för planteringsgruppen! Några medlemmar kommer framöver att plantera växter och blommor på vår gemensamma innergård.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA MED I SAMFÄLLIGHETEN?

Vi söker medlemmar som är intresserade av att vara med i samfälligheten. Det är en bra chans att lära känna våra grannföreningar och vara med och påverka gemensamma projekt som exempelvis vår fina park. Maila ditt intresse till finnbodadunge@gmail.com.

FÖRBÄTTRING AV HISSAR

Vi kommer att se över behov av förbättringar på våra hissar. Vi vet att hissen i 18C har strulat under en tid där bland annat krafterna i dörrar fått justeras ner då säkerhetsanordningen inte fungerat som den ska. Denna hiss kommer specifikt att utredas men var lite extra varsam då du nyttjar den!

FÅ BÄTTRE KOLL PÅ ELFÖRBRUKNINGEN

Föreningen har i början av året installerat en tjänst som låter alla boende få bättre inblick i sin egen elförbrukning. För att få tillgång till tjänsten kontakta oss på finnbodadunge@gmail.com.

Månadsblad i maj 2020

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Planen var att hålla ordinarie föreningsstämma efter sommaren men det har tyvärr inte getts dispens att skjuta upp stämman. Vi kommer därför att hålla föreningsstämman tisdag 23/6 klockan 18:30 på gården mellan hus 16 och 18. Vi förstår att det kommer vara krångligare att vara utomhus och svårare att höra varandra, men vi gör detta för att minska smittspridning och skydda varandra och hoppas därför att ni kan ha överseende.

UNDERHÅLL AV PORTAR

Under maj månad kommer träpartier på entréportar att slipas och målas både på entré- och baksidor. Styrelsen återkommer med mer information när exakta datum är fastslaget.

BYTE AV GARAGEPORTAR

Efter sommaren kommer garageportarna vid de två infarterna till garaget att bytas ut. Arbete kommer att utföras på en infart i taget för att minimera påverkan för de som nyttjar garaget Vi återkommer med mer information när datum är bestämt.

SAKNAR DU DIN CYKEL?

För några veckor sedan lappades cyklar i våra gemensamma förråd samt utanför portar och nu har cyklar som haft kvar sin lapp flyttats. Om du saknar din cykel kan du se efter som den finns i föreningens förråd i 18B alternativt kontakta styrelsen.

HJÄLP OSS SKYDDA GRÄSPARTIER VID LEKPLATSEN

I slänten mellan lekplatsen och 18C finns ett gräsparti med en dagvattenbrunn. Tidigare har barn grävt i gräsmattan så att brunnen blottats. Samfälligheten har fyllt på med jord men vi ser redan nu att det börjar bli uppgrävt igen. Vänligen hjälp oss att ha uppsikt över barnen så att vi skyddar brunnen och slipper kostnader för att fylla på mer jord.

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?

Snart är det dags för nytt styrelseår och vi behöver nya ledamöter i styrelsen. Detta är en utmärkt möjlighet att lära känna dina grannar, påverka en av ditt livs största investeringar och vår gemensamma förening. Hör gärna av dig till valberedningen (anydegger64@gmail.com) om du är intresserad! Valberedningen kommer ha begränsad möjlighet att besöka er i och med covid-19, så vi uppskattar eget initiativ. Din lägenhet är din livs investering. Som styrelsemedlem kan du vara med och påverka!

Månadsblad i april 2020

UNDERHÅLL AV PORTAR

Under maj månad kommer träpartier på entréportar att slipas och målas både på entré- och baksidor. Styrelsen återkommer med mer information när exakta datum är fastslaget.

YTPARKERINGAR

Ytparkeringarna längs Finnboda park ska underhållas och för att detta ska gå att göra kan dessa platser inte nyttjas under perioden 20-24/4. Varje berörd individ kommer att få mer information om vilken dag ens parkeringsplats kommer att underhållas och var man kan parkera istället.

PLANTERA I VÅRA RABATTER

Vi skulle vilja snygga till våra rabatter till våren och styrelsen undrar nu om det finns några i vår BRF som skulle vara intresserade av att plantera blommor och andra växter? Om du är intresserad, skicka ett mail till finnbodadunge@gmail.com.

STÄDDAG INSTÄLLD

I maj brukar föreningen ha en städdag tillsammans men på grund av covid-19 har styrelsen valt att ställa in städdagen. Styrelsen kommer ändå se till att utemöbler ställs fram samt att cykelförråd rensas. I slutet av april lappar vi alla cyklar. Om din cykel är märkt med en lapp, så tar du bort den från cykeln. På så vis vet vi om cykeln har en ägare. OBS! De cyklar som rensades ut i höstas kommer att doneras till välgörenhet i första veckan i maj.

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?

Snart är det dags för nytt styrelseår och vi behöver nya ledamöter i styrelsen. Detta är en utmärkt möjlighet att lära känna dina grannar, påverka en av ditt livs största investeringar och vår gemensamma förening. Hör gärna av dig till valberedningen (anydegger64@gmail.com) om du är intresserad! Valberedningen kommer ha begränsad möjlighet att besöka er i och med covid-19, så vi uppskattar eget initiativ. Din lägenhet är din livs investering. Som styrelsemedlem kan du vara med och påverka.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Planen har varit att hålla ordinarie föreningsstämma den 28 maj men på grund av covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta på denna stämma till efter sommaren. Detta är i linje med tillfälliga lagar och förordningar. Styrelsen återkommer med mer information framöver.

Månadsblad i mars 2020

FÖRENINGSLOKALEN

Nu är lokalen uppfräschad men nya bäddsoffor och lite snygga inredningsdetaljer. Det är numera också godkänt att hyra lokalen upp till en vecka i sträck efter önskemål från medlemmar.

Välkomna att hyra den!

PLANTERA I VÅRA RABATTER

Vi skulle vilja snygga till våra rabatter till våren och Styrelsen undrar nu om det finns några i vår BRF som skulle vara intresserade av att planera blommor och andra växter? Om du är intresserad, skicka ett mail till finnbodadunge@gmail.com.

BESKÄRNING AV BUSKAR

I veckan har häckarna på innergården skurits ner kraftigt. Det är för att de ska kunna bryta om och växa sig tätare och rakare. Buskarna på entrésidorna har delvis trimmats och delvis skurits ner kraftigt eftersom vi har haft problem med olvonbaggar i buskarna.

YTPARKERINGAR KOMMER ATT FRÄSCHAS UPP

I april är det beslutat att Samfälligheten kommer att fräscha upp ytparkeringen runt parken.

De boende som berörs kommer att bli kontaktade separat.

FÅ BÄTTRE KOLL PÅ ELFÖRBRUKNINGEN

Föreningen har i början av året installerat en tjänst som låter alla boende få bättre inblick i sin egen elförbrukning. Systemet är redan installerat och nu ska alla lägenheter registreras i tjänsten. Därefter kommer du få ett lösenord och instruktioner om hur man som boende loggar in.

OBS! För att få tillgång till tjänsten så måste styrelsen få din e-post adress. Många har vi redan, men är du nyinflyttad eller har bytt e-post adress/inte lämnat den till oss så kontakta oss på finnbodadunge@gmail.com

ÅRSSTÄMMA

Påminner om årsstämman 28 maj 2020 kl. 18.30 på restaurang Milou.

Glöm inte att motioner ska vara inne före mars månads utgång!

Månadsblad i februari 2020

ÅTGÄRDER BRANDSÄKERHET

Våra fastigheter fick en brandbesiktning i slutet på förra året med betyg godkänt. Några åtgärder är dock gjorda i källaren där det nu är uppsatt nödbelysning och skyltar för nödutgångar.

Läs även informationen om förvaring av gasbehållare på anslagstavlan och tänk på att inte ställa barnvagnar, cyklar eller möbler i trapphusen.

HISSARNA

Vissa hissdörrar börjar bli rejält åtgångna och behöver snart justeras. Plåtarna bockas lätt och då går dörrarna trögt med risk för att de inte öppnas eller stängs som de ska. Tänk på att vara varsam med möbler, cyklar och barnvagnar och hjälp gärna till med att dammsuga grus emellanåt.

Felanmälan: Hisservice AB på 020-41 80 00 eller fel@nackahiss.se.

ELFÖRBRUKNING

Snart kommer en tjänst att enklare kunna se sin egen elförbrukning vara tillgänglig.
Mer info om detta kommer.

ÅRSSTÄMMA

Påminner om årsstämman 28 maj 2020 kl. 18.30.

Glöm inte att motioner ska vara inne före mars månads utgång!

NY VALBEREDARE

Deborah Soccorsi kommer tillsammans med Anna Nydegger jobba med valberedningen inför val av nästa års styrelse. Kontakta gärna någon av dem om ni är intresserade av att vara med i styrelsen.

FÖRENINGSLOKALEN

Lokalen får i mitten av februari nya bäddsoffor och lite uppfräschning.

Månadsblad i januari 2020

SAMFÄLLIGHETEN

Diskussioner pågår kring hur vi kan förbättra vår gemensamma park, ytparkeringar längs våra hus samt garageportar. Man kommer även att se över fördelning av garageplatser för respektive förening så att alla föreningar kan få platser nära sina fastigheter.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vi behöver välja in en ny ledamot till valberedningen och kommer därför inom kort att kalla till en extra föreningsstämma. Föreningsstämman kommer att hållas en halvtimme före nästa styrelsemöte den 4 februari klockan 18:00 i gemensamhetslokalen.

AVTAL MED NY LEVERANTÖR AV HISSERVICE

Kontaktuppgifter till ny leverantör av hisservice är nu uppsatt i alla hissar. Vid hissfel kontakta Nacka Hisservice AB på 020-41 80 00 eller fel@nackahiss.se.

JULGRANAR KAN LÄMNAS VID ICA 11-12/1

En container där julgranar kan lämnas kommer att finnas på torget utanför ICA helgen 11-12/1. Passa på att lämna din julgran då och se samtidigt till att städa upp i trapphuset efter dig. Det är förbjudet att lämna julgranar på torget vid ICA då containern inte är på plats, du får då istället köra bort din julgran till en återvinningscentral.

Månadsblad december 2019

4 GARAGEPLATSER ÄR LEDIGA

Det finns 4 lediga parkeringsplatser i garaget om någon i föreningen är i behov. Kontakta HSB om du är intresserad.

HYRA AV GEMENSAMHETSLOKALEN

Vid hyra av gemensamhetslokalen kommer kostnaden att debiteras direkt på månadsavgiften. Hyran uppgår till 300 kronor första dagen och sedan 150 kronor per dag i max tre dagar.

BRANDRISK

Brandinspektion har genomförts i våra fastigheter med gott resultat! Låt oss nu hjälpas åt att inte ställa något brandfarligt i trappuppgångar, källarförråd och gemensamma utrymmen. Kom också ihåg att släcka ljusen och se efter att brandvarnarna fungerar.

GOD JUL!

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!

Månadsblad november 2019

4 GARAGEPLATSER ÄR LEDIGA

Det finns 4 lediga parkeringsplatser i garaget om någon i föreningen är i behov. Kontakta HSB om du är intresserad.

STÖRNINGAR

Tänk på att inte störa dina grannar efter klockan 22, genom att tex tvätta, torktumla eller dammsuga. Ljud och vibrationer kan sprida sig långt i fastigheten.

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Vi byter serviceleverantör för våra hissar till Nacka Hiss efter årsskiftet. Det kommer därför pågå visst arbete på hissarna innan årsskiftet.

BRANDRISK

Första advent närmar sig! Kom ihåg att släcka ljusen och se efter att brandvarnarna fungerar. Det kommer även att vara brandinspektion i våra fastigheter. Vi påminner därför om att inget får stå i trappuppgångarna, tex barnvagnar. Det får heller inte förvaras gasbehållare i förråden.

VILL DU BLI EN DEL AV VALBEREDNINGEN?

Styrelsen söker nu intresserade till valberedningen. Om du är intresserad, maila finnbodadunge@gmail.com.

Månadsblad oktober 2019

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Under oktober eller november kommer fogar på vissa terasser i port 16A och 16B att åtgärdas. För er information kommer detta arbete kommer att utföras med skylift.

TIPS VID BYTE AV LÅS I LÄGENHETER

Om man tänkt byta lås i sin lägenhetsdörr är ett tips att se till att det finns serviceläge på låset. Detta gör att du slipper vara hemma för att släppa in hantverkare i din lägenhet då föreningen beställt någon typ av arbete som behöver utföras.

ENERGI OCH MILJÖBESPARANDE ÅTGÄRDER

Styrelsen har utsett en energigrupp som utreder energi- och miljöbesparande åtgärder. Under hösten vet vi mer och återkommer med mer information.

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 13 oktober klockan 10:00 sker höstens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter, umgås och ha trevligt tillsammans!

NÄSTA FÖRENINGSSTÄMMA

Passa på att redan nu preliminärt boka in 28 maj 2020 för nästa föreningsstämma. Mer information kommer närmare datum för stämman. Vi välkomnar gärna nya styrelsemedlemmar! Hör av er om det är något ni undrar över!