Inbjudan till digital kalender för gemensamhetslokalen via boka.se

Nu är inbjudningar för bokning av gemensamhetslokalen utskickade via boka.se. Samtliga medlemmar som skickat in sina mailadresser till styrelsen skall ha fått en inbjudan. Håll utkik då inbjudan kan ha hamnat i skräpposten! 

Om du ej har fått en inbjudan och önskar att boka lokalen digitalt (det går även bra att maila lokalansvarige likt tidigare) så maila gärna in din mailadress till finnbodadunge@gmail.com så skickar vi ut en inbjudan. OBS endast till för medlemmar i Finnboda Dunge!

För frågor om lokalen hänvisar vi till lokalen.dunge@gmail.com

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

MÅNADSBLAD I MARS 2019

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2018 är färdigställd och skall signeras av styrelsen. Därefter kommer den att laddas upp på hemsidan. Separat blogginlägg på hemsidan kommer att skickas ut när den är uppladdad. Vi kommer inte att dela ut årsredovisningen i respektive postfack i år utan vill man gå igenom den så laddar man enkelt ned den från hemsidan.

GEMENSAMHETSLOKALEN

Vi kommer på initiativ av medlemmar att framöver hantera digital bokning av gemensamhetslokalen via www.boka.se Texten på hemsidan (under ”gemensamhetslokal”) kommer att innehålla en länk till bokningssidan som kommer att vara en privat kalender för boende tillhörande Finnboda Dunge.

En separat inbjudan till kalendern kommer att skickas ut till alla er som uppgav era mailadresser till styrelsen under förra året. Håll utkik då vi sett att inbjudan kan hamna i skräpposten. Ni som inte uppgav era mailadressen till styrelsen gör gärna det om ni önskar att boka gemensamhetslokalen digitalt. Det går även bra maila lokalansvarige likt tidigare.

Villkoren för lokaluthyrning har uppdateras på hemsidan. Lokalbokningen kommer att vara avgiftsfri samt att vi slopar avbokningsavgiften. Om ni inte skall nyttja lokalen så tar ni bort er bokning i kalendern i god tid så att andra medlemmar kan nyttja den.

När ni bokar lokalen kommer ni att få ett avtal bifogat i bekräftelsemailet, detta avtal skall skrivas ut, fyllas i och signeras (likt tidigare), därefter lämnas det i lokalansvarige, just nu Ami Öhman 18A, postfack. Nyckeln delas tillsvidare ut av lokalansvarige och skall returneras i lokalansvariges postfack efter nyttjande. Lokalen lämnas i det skick man själva önskar att finna den i! Maila gärna synpunkter till lokalen.dunge@gmail.com

AKTIVITETSDAG

Vårens aktivitetsdag kommer att infalla söndagen den 28e april. Vi samlas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Vi har haft flera lyckade aktivitetsdagar tidigare så låt även denna bli lyckad med högt deltagande och engagemang!

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

MÅNADSBLAD I FEBRUARI 2019

FÖRENINGSSTÄMMA
Påminnelse om att nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställd och i god tid innan stämman.

VALBEREDNINGEN
Vid intresse för styrelsearbete vänligen kontakta valberedningen i god tid inför stämman. Valberedningen består av Sonia Jonsson Panaifo samt Anna Nydegger. Det går också bra att maila sitt intresse till finnbodadunge@gmail.com. Det finns flertalet kurser som HSB erbjuder i styrelsearbete om man känner sig osäker, så tveka inte att höra av er!

BYTE AV PORTKOD
Det har blivit dags att byta portkoden i de båda fastigheterna. Den nya koden kommer att börja gälla från den 1 mars. Vilken kod det är som gäller delas ut i respektive postfack under veckan som följer. Dela inte ut koden i onödan!

LADDSTOLPAR
Av enkäterna som delades ut avseende laddstolpar har vi fått in 29 svar från totalt 73 hushåll. Av de 29 svaren uppgav 11 hushåll att de inte alls är intresserade.  De 18 återstående hushållen ställde sig positiva men i varierande grad:

  • 4 hushåll uppgav sig mycket intresserade, byte till laddningsbar bil inom 1-2 år
  • 10 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar bil inom 2-5 år
  • 4 hushåll uppgav sig intresserade, byte till laddningsbar om mer än 5 år

Summerar vi ovan ser vi ett måttligt till svagt intresse för laddstolpar i vår förening sett till totala antalet lägenheter i föreningen. Av de som svarade på enkäten är dock en majoritet positivt inställda till laddstolpar i garaget men de flesta hushållen anser att det bör ske tidigast om 2 år. Beslut om hur vi går vidare avhandlas på nästkommande styrelsemöte. Vi återkommer med besked efter det mötet.

LAMPOR/ARMATURER I TRAPPUPPGÅNGAR
Några av er kanske ha sett att det finns lampor som inte lyser i trapphusen. Den armatur vi har i dag är har komponenter som det inte längre går att få tag i och därför behövs alla lampor bytas ut. Det arbetet kommer starta den 20 februari och då byts all armatur ut, ett trapphus i taget. På vissa ställen kommer det bli märken där de gamla lamporna suttit. Det kommer lagas i efterhand, dvs ej i samband med monteringen av armaturen.

STYRELSEN I FINNBODA DUNGE
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

MÅNADSBLAD I JANUARI 2019

God fortsättning önskar vi i styrelsen till alla våra medlemmar!

FÖRENINGSSTÄMMA

Nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställt och i god tid innan stämman.

SOPRUM

Efter nyårshelgen har tyvärr sopsortering missbrukats radikalt i vår förening. Soprummet i framför allt 16A såg alltför risigt ut för att tala klarspråk. Det fanns glasflaskor lämnade i kassar framför överfulla kärl istället för att använda närliggande sopstationer.

Vi kommer att märka upp soprummen med tydliga anvisningar under våren inkluderande hänvisningar till närliggande återvinningscentraler samt information vad de kostar oss extra i de fall vi har överfyllda kärl. Låt oss nu hjälpas åt att hålla soprummen rena och prydliga!

ANDRAHANDSUTHYRNING AV GARAGEPLATSER

Det har dykt upp frågor gällande andrahandsuthyrning av garageplatser. Styrelsen vill förtydliga att detta inte är tillåtet och att ens avtal riskerar att säga upp om detta uppmärksammas. Det finns begränsat med garageplatser och de är till för medlemmar i vår förening och skall inte hyras ut externt.

LADDSTOLPAR

Styrelsen kommer att gå ut med en enkät i samband med detta månadsblad som avser intresset i vår förening för att installera laddstolpar i garaget. Ägna gärna ett par minuter i ert hushåll till att fylla i denna enkät och returnera den i styrelsen postfack senast den 31 januari. Resultatet kommer att redovisas i nästkommande månadsblad samt på hemsidan. Enkäten är anonym.

Styrelsen Finnboda Dunge
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

AKUT vattenavstängning tisdag 8 januari från kl 9.00

Läckaget på avloppsledningen som går från vändplan vid Finnboda Varvsväg till Kvarnholmsvägen måste åtgärdas brådskande.

För att kunna byta ut den del som läcker behöver ledningen vara torr när den ska svetsas. Därför kommer vattnet att stängas av tisdag den 8 januari från kl. 9.00. Ni kan tappa upp lite dricksvatten innan avstängning men detta får inte hällas ut i avloppet.

Inte heller toaletter eller dusch kommer att fungera men bajamajor ställs ut i området och kan användas under tiden vattnet är avstängt. Även tvättstugorna kommer att beröras av avstängningen.

Om ni har några frågor kan ni kontakta HSB Stockholm:
Pippi Bustamante, tel 010-442 12 39, mejl pippi.bustamante@hsb.se
Mikael Johansson, tel 010-442 01 17, mejl mikael.johansson@hsb.se

Med vänlig hälsning Pippi Bustamante och Mikael Johansson,
Förvaltare på HSB Stockholm

Information till boende i Finnboda Dunge

Nu när det är vintertider har vi ställt ut 1 snöskyffel, 1 skoborste samt 1 sopkvast i respektive portuppgång. Tanken är att vi alla hjälps åt att hålla rent i våra trappuppgångar samt hissutrymmen.

Borsta av blöta/leriga skor innan ni går in i hissen eller går upp för trapporna. Be även era barn att göra detsamma. Snöskyffeln kan användas till att skotta området mellan fastigheterna samt utanför huvudentrén till respektive portuppgång.

Nu inför juletider vill vi även passa på att påminna alla att ni kontrollerar era brandvarnare samt att ni alltid har levande ljus under uppsikt!

Med det sagt önskar vi er en god jul och ett gott nytt år!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Finnboda Dunge