STÄDDAG 23.E APRIL MED CYKELRENSNING

Missa inte städdagen den 23.e. Tiden är 10.00 och vi ses mellan huskropparna (16 och 18).

På städdagen kommer vi märka upp samtliga cyklar med en lapp som innehavaren av cykeln sedan avlägsnar. Efter en tid kommer alla cyklar som fortfarande har lappen kvar föras bort och förvaras i ett annat utrymme. Efter 6 månader kommer sedan dessa kvarvarande cyklar att lämnas bort till välgörenhet.