BYGGJOBB VID GRANNHUSET

Veckan efter midsommar börjar ett byggjobb i Brf Saltsjö Vy, som kommer att beröra oss. Arbetet beräknas ta 4-6 veckor.
En grävmaskin kommer att stå vid grinden till Saltsjö Vy och lasta upp fyllnadsmassor till ett flak som placeras på skyddsplåtar på marken vid änden av vårt hus Finnboda Parkväg 18.

5-6 gånger per dag hämtas flaket av lastbil som backar in från Parkvägen bort till Saltsjö Vy. En säkerhetsvakt med flagga kommer att gå före lastbilen vid in- och utfart.
Arbetsområdet kommer att stängslas in från Saltsjö Vy till elhuset på gräsplan. Det kommer att lämnas utrymme för passage förbi stängslet och in bakom kortänden på vårt hus.

Själva lekplatsen kommer inte att beröras av arbetsområdet.
Kontaktperson för byggarbetet är Henrik Adelman, GW Asfalt, 073-5153026. Han kan nås dygnet om.