Uppfriskning av regler i trapphusen

Angående säkerheten i våra trapphus

Styrelsen i Finnboda dunge brf har beslutat att återigen titta över säkerheten i våra trapphus för att minska brandrisk samt öka möjligheten tillfullgoda utrymningsvägar vid brand eller annan olycka. Vi vill upplysa att det fortfarande är förbjudet med all form av förvaring av barnvagnar, pulkor, skor, leksaker, dörrmattor, prydnadsföremål etc. i trapphusen samt entréer

Förbjudet har varit ikraft sedan tisdagen den 1 feb 2011

Barnvagnar skall förvaras i barnvagnsrummet alternativt inne i bostadsrättsinnehavarens lägenhet.

Syftet med detta förbud är att öka säkerheten för dig, din familj och dina grannar. I en dom från kammarrätten iStockholm (mål nummer 1950-06) från 2006 slogs det fast att det ät förbjudet att förvara barnvagnar och dylikt i trapphusen. Den domen grundar sig på 2 kap.§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor. även MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gått ut med en liknande föreskrift om detta förbud.

Har du frågor och funderingar kring detta förbud är du välkommen att kontakta styrelsen på mailto:finnbodadunge@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Finnboda dunge

13 september 2014