Dags att uppdatera tidtabellen…

 

Ny tidtabell fr o m 18 augusti
Fr o m måndag den 18 augusti gäller ny  tidtabell.

Utökad trafik – som en förberedelse inför Slussenombyggnaden
Saltsjöqvarn till Allmänna Gränd/Nybroplan – förbi Slussen

För att skapa fler resemöjligheter mellan Saltsjöqvarn och Allmänna Gränd/Nybroplan utökas SjöVägens tidtabell redan från den 18 augusti med flera avgångar på morgnar, mitt på dagen och på kvällstid. Turerna körs från början av september av Stockholms första elbåt i SL-trafik.

För kollektivåkande Nacka- och Värmdöbor är det lätt att från hållplatsen Henriksdal ta sig ner till Saltsjöqvarns brygga, en promenad på ca 500 meter genom bl a en mindre park och en tunnel.

Båtar avgår från Saltsjöqvarn vardagsmorgnar (06:00-09:00)  06:38, 07:01, 07:34, 07:48, 08:14, 08:35 och 08:49. Alla båtar anlöper även Allmänna Gränd. Nästa båt på förmiddagen är 09:34.

Nacka Strand till Blockhusudden, Nybroplan samt Frihamnen

Sedan början av juni finns i garaget i Nacka Strand infartsparkering för SEK 30 per dag för den som har ett Access-periodkort. Från garaget är det lätt att hitta ner till bryggan. Mer info på Nacka kommuns särskilda webbsida

Båt går över till Blockhusudden, för vidare färd med SL-buss 69 in till city. Båt kan man också åka direkt till Nybroplan eller till Frihamnen. Fram till 09:00 avgår båtar till
Nybroplan: 06:44, 07:17, 07:57och 08:32
Blockhusudden och Frihamnen: 05:59, 06:31, 07:11, 07:46 och 08:31

Välkomna ombord!