Garagestädning 5 och 6 december, mer information….


 ”Lilla garaget” med infart Finnboda Varvsväg 2 kommer att städas torsdag den 5 december.

 ”Stora garaget” med infart Finnboda Varvsväg 22 kommer att städas fredag den 6 december.

 Garaget ska vara helt utrymt senast klockan 8.00 på resp. städdag. Städningen beräknas vara avslutad vid 17-tiden.

 Parkering kan göras kostnadsfritt på Finnboda Varvsväg  under städdagen. Parkeringsbolaget CorePark kommer inte att skriva lappar för felparkering så länge gällande parkeringsregler följs.

 OBS Parkeringen utanför dagis och ungdomsbostäderna tillhör inte det tillåtna området, inte heller ytan framför ”Opera och Dramaten-porten” eller XL Office’s platser.