Tack

Ett stort tack till alla som hjälpte till och städade i söndags, det är positivt att se att så många hjälpte till då det går både fortare och enklare.

Välkomna till vår Årsstämma nu på tisdag den 14 maj, kl 19.00 i Vilans skola, matsalen. Information om stämman finns på våra anslagstavlor i respektive port.