Föreningen behöver en fastighetsansvarig

Styrelsen söker just nu en boende med intresse/kunskap i fastighetsfrågor. Detta för att en styrelseledamot med det ansvaret avgår med anledning av flytt.

Är du intresserad? Kontakta valberedningen: Eva Royen (18 B), Britt Kördel (18 A) eller Ingegerd Lönn (18 A)