Soprummen

Vi har under en längre tid försökt beställa hämtning av elavfall i soprummet i 16A, men de verkar tappa bort vår order hela tiden. Leverantören kontaktad igen (måndag 7 feb).

Kärlet är helt överfullt, och vi är tacksamma om alla kan respektera det och inte stapla fler saker där.

Det saknade kärlet för återvinning av matavfall i 18A är också efterfrågat vid flera tillfällen utan resultat.  Leverantören kontaktad igen (måndag 7 feb).