Förberedelse till inbrott i garaget

Lite tråkiga nyheter.

Det har under kort tid varit organiserade försök till att komma in i garaget.

Det började med att slutarblecket till en av garageportarna hade blockerats så dörrens lås aldrig gick igen.

Sedan uppdagades att kablarna till kameraövervakningen hade klippts av.

Då vi inte vet om händelserna är relaterade eller inte (kan ju dock misstänka detta), ber vi alla vara extra uppmärksamma på att alla dörrar går i lås som de ska.

Ytterligare, om ni kör eller går in garaget, ha uppsikt bakåt så ingen smiter in.

Ett enkelt sätt är att stanna innanför garageporten och vänta på att den går igen innan ni kör vidare in i garaget.