Förberedelse till inbrott i garaget

Lite tråkiga nyheter.

Det har under kort tid varit organiserade försök till att komma in i garaget.

Det började med att slutarblecket till en av garageportarna hade blockerats så dörrens lås aldrig gick igen.

Sedan uppdagades att kablarna till kameraövervakningen hade klippts av.

Då vi inte vet om händelserna är relaterade eller inte (kan ju dock misstänka detta), ber vi alla vara extra uppmärksamma på att alla dörrar går i lås som de ska.

Ytterligare, om ni kör eller går in garaget, ha uppsikt bakåt så ingen smiter in.

Ett enkelt sätt är att stanna innanför garageporten och vänta på att den går igen innan ni kör vidare in i garaget.

Hjärtstartare

Inom kort kommer vi att utföra en utbildning i HLR och hjärtstartare.
Innan dess vill jag att ni kollar igenom nedan film via länk för att se hur ni kan använda våra hjärtstartare vid behov.
Varje år drabbas ca 6000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus varje år, men bara 600 överlever.
Hjärt- och lungräddning håller den drabbade vid liv medan bara en hjärtstartare kan få igång hjärtat.

Det viktigaste vid ett potentiellt hjärtstopp är att våga hämta, öppna och starta er hjärtstartare inom 3 min.
Den har en röst som talar om hur och vad man ska göra. Det är alltid bättre att göra något än ingenting alls!

I den här filmen får ni snabbt och enkelt se hur ni använder hjärtstartaren:

Vuxen:

https://view-stryker.highspot.com/viewer/5fa514f466bbaa60a4ccf398

Barn:

https://view-stryker.highspot.com/viewer/5fa51518f7794d46defe1dae