Månadsblad i maj 2020

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Planen var att hålla ordinarie föreningsstämma efter sommaren men det har tyvärr inte getts dispens att skjuta upp stämman. Vi kommer därför att hålla föreningsstämman tisdag 23/6 klockan 18:30 på gården mellan hus 16 och 18. Vi förstår att det kommer vara krångligare att vara utomhus och svårare att höra varandra, men vi gör detta för att minska smittspridning och skydda varandra och hoppas därför att ni kan ha överseende.

UNDERHÅLL AV PORTAR

Under maj månad kommer träpartier på entréportar att slipas och målas både på entré- och baksidor. Styrelsen återkommer med mer information när exakta datum är fastslaget.

BYTE AV GARAGEPORTAR

Efter sommaren kommer garageportarna vid de två infarterna till garaget att bytas ut. Arbete kommer att utföras på en infart i taget för att minimera påverkan för de som nyttjar garaget Vi återkommer med mer information när datum är bestämt.

SAKNAR DU DIN CYKEL?

För några veckor sedan lappades cyklar i våra gemensamma förråd samt utanför portar och nu har cyklar som haft kvar sin lapp flyttats. Om du saknar din cykel kan du se efter som den finns i föreningens förråd i 18B alternativt kontakta styrelsen.

HJÄLP OSS SKYDDA GRÄSPARTIER VID LEKPLATSEN

I slänten mellan lekplatsen och 18C finns ett gräsparti med en dagvattenbrunn. Tidigare har barn grävt i gräsmattan så att brunnen blottats. Samfälligheten har fyllt på med jord men vi ser redan nu att det börjar bli uppgrävt igen. Vänligen hjälp oss att ha uppsikt över barnen så att vi skyddar brunnen och slipper kostnader för att fylla på mer jord.

VILL DU VARA MED I STYRELSEN?

Snart är det dags för nytt styrelseår och vi behöver nya ledamöter i styrelsen. Detta är en utmärkt möjlighet att lära känna dina grannar, påverka en av ditt livs största investeringar och vår gemensamma förening. Hör gärna av dig till valberedningen (anydegger64@gmail.com) om du är intresserad! Valberedningen kommer ha begränsad möjlighet att besöka er i och med covid-19, så vi uppskattar eget initiativ. Din lägenhet är din livs investering. Som styrelsemedlem kan du vara med och påverka!