Månadsblad oktober 2019

PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Under oktober eller november kommer fogar på vissa terasser i port 16A och 16B att åtgärdas. För er information kommer detta arbete kommer att utföras med skylift.

TIPS VID BYTE AV LÅS I LÄGENHETER

Om man tänkt byta lås i sin lägenhetsdörr är ett tips att se till att det finns serviceläge på låset. Detta gör att du slipper vara hemma för att släppa in hantverkare i din lägenhet då föreningen beställt någon typ av arbete som behöver utföras.

ENERGI OCH MILJÖBESPARANDE ÅTGÄRDER

Styrelsen har utsett en energigrupp som utreder energi- och miljöbesparande åtgärder. Under hösten vet vi mer och återkommer med mer information.

AKTIVITETSDAG

Söndagen den 13 oktober klockan 10:00 sker höstens aktivitetsdag, samling mellan fastigheterna. Vi utför enklare uppgifter som tilldelas på plats. Från 11:30 så grillar vi korv och serverar kaffe/saft. Ta gärna chansen och lär känna era grannar! Det är ett bra sätt att knyta kontakter, umgås och ha trevligt tillsammans!

NÄSTA FÖRENINGSSTÄMMA

Passa på att redan nu preliminärt boka in 28 maj 2020 för nästa föreningsstämma. Mer information kommer närmare datum för stämman. Vi välkomnar gärna nya styrelsemedlemmar! Hör av er om det är något ni undrar över!