Inbjudan till digital kalender för gemensamhetslokalen via boka.se

Nu är inbjudningar för bokning av gemensamhetslokalen utskickade via boka.se. Samtliga medlemmar som skickat in sina mailadresser till styrelsen skall ha fått en inbjudan. Håll utkik då inbjudan kan ha hamnat i skräpposten! 

Om du ej har fått en inbjudan och önskar att boka lokalen digitalt (det går även bra att maila lokalansvarige likt tidigare) så maila gärna in din mailadress till finnbodadunge@gmail.com så skickar vi ut en inbjudan. OBS endast till för medlemmar i Finnboda Dunge!

För frågor om lokalen hänvisar vi till lokalen.dunge@gmail.com

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

MÅNADSBLAD I MARS 2019

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2018 är färdigställd och skall signeras av styrelsen. Därefter kommer den att laddas upp på hemsidan. Separat blogginlägg på hemsidan kommer att skickas ut när den är uppladdad. Vi kommer inte att dela ut årsredovisningen i respektive postfack i år utan vill man gå igenom den så laddar man enkelt ned den från hemsidan.

GEMENSAMHETSLOKALEN

Vi kommer på initiativ av medlemmar att framöver hantera digital bokning av gemensamhetslokalen via www.boka.se Texten på hemsidan (under ”gemensamhetslokal”) kommer att innehålla en länk till bokningssidan som kommer att vara en privat kalender för boende tillhörande Finnboda Dunge.

En separat inbjudan till kalendern kommer att skickas ut till alla er som uppgav era mailadresser till styrelsen under förra året. Håll utkik då vi sett att inbjudan kan hamna i skräpposten. Ni som inte uppgav era mailadressen till styrelsen gör gärna det om ni önskar att boka gemensamhetslokalen digitalt. Det går även bra maila lokalansvarige likt tidigare.

Villkoren för lokaluthyrning har uppdateras på hemsidan. Lokalbokningen kommer att vara avgiftsfri samt att vi slopar avbokningsavgiften. Om ni inte skall nyttja lokalen så tar ni bort er bokning i kalendern i god tid så att andra medlemmar kan nyttja den.

När ni bokar lokalen kommer ni att få ett avtal bifogat i bekräftelsemailet, detta avtal skall skrivas ut, fyllas i och signeras (likt tidigare), därefter lämnas det i lokalansvarige, just nu Ami Öhman 18A, postfack. Nyckeln delas tillsvidare ut av lokalansvarige och skall returneras i lokalansvariges postfack efter nyttjande. Lokalen lämnas i det skick man själva önskar att finna den i! Maila gärna synpunkter till lokalen.dunge@gmail.com

AKTIVITETSDAG

Vårens aktivitetsdag kommer att infalla söndagen den 28e april. Vi samlas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Vi har haft flera lyckade aktivitetsdagar tidigare så låt även denna bli lyckad med högt deltagande och engagemang!

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se