MÅNADSBLAD I JANUARI 2019

God fortsättning önskar vi i styrelsen till alla våra medlemmar!

FÖRENINGSSTÄMMA

Nu är datum, tid och plats satt för Finnboda Dunges föreningsstämma 2019. Boka in den 23e maj kl 18:00 i era kalendrar. Stämman kommer att hållas på Docklands. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den sista mars! Styrelsen avser att gå ut med årsredovisningen för 2018 så snart den är färdigställt och i god tid innan stämman.

SOPRUM

Efter nyårshelgen har tyvärr sopsortering missbrukats radikalt i vår förening. Soprummet i framför allt 16A såg alltför risigt ut för att tala klarspråk. Det fanns glasflaskor lämnade i kassar framför överfulla kärl istället för att använda närliggande sopstationer.

Vi kommer att märka upp soprummen med tydliga anvisningar under våren inkluderande hänvisningar till närliggande återvinningscentraler samt information vad de kostar oss extra i de fall vi har överfyllda kärl. Låt oss nu hjälpas åt att hålla soprummen rena och prydliga!

ANDRAHANDSUTHYRNING AV GARAGEPLATSER

Det har dykt upp frågor gällande andrahandsuthyrning av garageplatser. Styrelsen vill förtydliga att detta inte är tillåtet och att ens avtal riskerar att säga upp om detta uppmärksammas. Det finns begränsat med garageplatser och de är till för medlemmar i vår förening och skall inte hyras ut externt.

LADDSTOLPAR

Styrelsen kommer att gå ut med en enkät i samband med detta månadsblad som avser intresset i vår förening för att installera laddstolpar i garaget. Ägna gärna ett par minuter i ert hushåll till att fylla i denna enkät och returnera den i styrelsen postfack senast den 31 januari. Resultatet kommer att redovisas i nästkommande månadsblad samt på hemsidan. Enkäten är anonym.

Styrelsen Finnboda Dunge
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: http://www.finnbodadunge.se

AKUT vattenavstängning tisdag 8 januari från kl 9.00

Läckaget på avloppsledningen som går från vändplan vid Finnboda Varvsväg till Kvarnholmsvägen måste åtgärdas brådskande.

För att kunna byta ut den del som läcker behöver ledningen vara torr när den ska svetsas. Därför kommer vattnet att stängas av tisdag den 8 januari från kl. 9.00. Ni kan tappa upp lite dricksvatten innan avstängning men detta får inte hällas ut i avloppet.

Inte heller toaletter eller dusch kommer att fungera men bajamajor ställs ut i området och kan användas under tiden vattnet är avstängt. Även tvättstugorna kommer att beröras av avstängningen.

Om ni har några frågor kan ni kontakta HSB Stockholm:
Pippi Bustamante, tel 010-442 12 39, mejl pippi.bustamante@hsb.se
Mikael Johansson, tel 010-442 01 17, mejl mikael.johansson@hsb.se

Med vänlig hälsning Pippi Bustamante och Mikael Johansson,
Förvaltare på HSB Stockholm