KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

HSB Bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma. Stämman berör fyllnadsval av ordinarie styrelseledamot samt en valberedare.

Datum: 2018-11-06
Tid: Klockan 18:00
Plats: Föreningslokalen Finnboda parkväg 16B

Separat kallelse kommer att läggas i samtliga medlemmars postfack i början på nästa vecka. Ytterligare information finns uppsatt i respektive portuppgång.

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge