MÅNADSBLAD I JUNI

ALLMÄNT
Månadsbladet är tillbaka nu i juni men kommer att göra ett uppehåll under sommaren (juli/augusti) för att komma ut med samlad information igen i början på september. Saker som  dyker upp under tiden kommer att läggas ut på hemsidan så om ni inte redan gjort det, följ gärna bloggen men hjälp av att lägga till er mailadress i högerspalten på https://finnbodadunge.wordpress.com/

MAILADRESSER
I samband med vattenläckaget uppdagades det att vi i dagsläget inte har något effektivt sätt att nå ut med information till berörda medlemmar om olyckan är framme och man själv inte är hemma. GDPR förhindrar oss att spara personlig information över tid men med hjälp av ett samtycke från er samt ett syfte för vad informationen används till, tillåts vi att spara mailadresser + telefonnummer till våra medlemmar.

Vi ber er därför att maila in er mailadress plus telefonnummer till finnbodadunge@gmail.com. Avsikten är strikt kommunikation kring viktiga händelser som berör vår gemensamma förening. Vi tänkte även skapa en facebookgrupp.

EKONOMI
Pga sen HSB administration så lyckades inte julimånaden komma med på detta kvartal utan hanteras istället nästkommande kvartal, den avgiftsfria månaden infaller då istället i oktober. Vi beklagar det, olyckligtvis skickades avierna ut före vi hann informera om det i månadsbladet.

De retroaktiva avdraget som ni ser i avierna är avgiftssänkningen på 5% som har gått igenom och regleras från 1 januari 2018.

LOKALEN
Vi håller på att se över vad vi kan göra med vår gemensamhetslokal och har tillsatt en arbetsgrupp som kikar på detta. Stort tack till er medlemmar som väljer att engagera er i vår lokal, det behövs! Lokalgruppen har fått mandat att köpa in material till lokalen. De är informerade om att en inköpslista krävs samt kvitton för ekonomisk uppföljning och godkännande. De är även informerade att större förändringar som att installera dusch/lägga nytt golv behöver separat handläggande och godkännande av styrelsen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Finnboda Dunge