MÅNADSBLAD I MARS/APRIL

ALLMÄNT

Månadsbladet tog ett uppehåll i februari men är nu tillbaka i mars/april med några spännande nyheter!

Vi vill påminna att datumet för Finnboda Dunges årsstämma är den 24e maj, motioner skall inkomma senast den 31a mars. En kallelse kommer att skickas ut inom kort.

EKONOMI

Finnboda Dunge har inte bara en bra ekonomi, vi har en fantastisk ekonomi! Med ett likvidöverskott de senaste 5 åren vill styrelsen nu genomföra vissa åtgärder med syfte att ge tillbaka pengar till er medlemmar.

Styrelsen har beslutat om avgiftssänkning på 5 % till en kostnad av 207.000/år, gäller från 1 januari 2018 och kommer att justeras på avgiftsavierna efter sommaren. Dessutom ökar vi amorteringar på lån med 200 000 kr till som gör att vi amorterar 450 000kr/år. Vidare har det också beslutats att göra en engångskompensation med en hyresfri månad i Juli i år.

AKTIVITETSDAG

Vårens aktivitetsdag infaller söndagen den 6:e maj. Vi träffas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Se separat infoblad denna månad. Vi har haft flera lyckade aktivitetsdagar tidigare så låt även denna bli lyckad med högt deltagande och engagemang!

Hälsningar,
Styrelsen Finnboda Dunge