MÅNADSBLAD I OKTOBER

STÄDDAGEN

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog vid höstens städdag! Har ni förslag på hur vi kan förbättra städdagen samt hur vi får dit fler medlemmar, maila gärna till finnbodadunge@gmail.com

BYTE AV OVK FILTER
Det är viktigt att alla ventilationsfilter byts ut i alla lägenheter för att den gemensamma
ventilationen skall bli optimal.

Två kvällar och en förmiddag framöver sitter därför 2 st styrelsemedlemmar i vår
gemensamhetslokal på Finnbodaparkväg 16B och lämnar ut nya ventilationsfilter till
medlemmar, samt samlar in de gamla. Vi finns tillgängliga nedan tider:
v.46 Ons 15 nov kl.09:00-11:00 samt 19:00-20:30
v.47 Tisd 21 nov kl.19:00-20:30

PROJEKT LADDSTOLPAR

Föreningen tillsammans med samfälligheten undersöker möjligheterna till att installera
laddstolpar i garaget. Varje förening betalar då för sina respektive laddplatser.
Om det är någon som har erfarenhet av el/hybrid- bilar samt laddning av dessa får ni gärna anmäla ert intresse till styrelsen så vi kan hjälpas åt att driva projekt laddstolpar i hamn!

FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: finnbodadunge.wordpress.com