MÅNADSBLAD I AUGUSTI

Månadsbladet gjorde ett uppehåll under sommaren men är nu tillbaka med fler nyheter!

ALLMÄNT

Föreningen har haft problem med en läckande diskmaskin vilket medförde stora kostnader för innehavaren/föreningen. Vi vill uppmana alla som inte har plastmatta/plastbricka under diskmaskin samt kyl och frys att installera det. Vattenläckage kan då upptäckas i tid och på så vis förhindra ytterligare läckage/kostnader. Det ger ofta även rabatt på hemförsäkringen.

Under sommaren har det grillats med kolgrillar på uteplatser vilket är strängt förbjudet pga brandrisken, vänligen respektera det. El/gasolgrillar är ok.

Per 1 oktober har vi en ny leverantör för mark, parkering och snöröjning – PB Mark & Miljö AB.

LEKPLATSEN

Under veckan påbörjas renoveringen av lekplatsen som sedan beräknas vara färdigställd till vecka 39. Därefter ska en besiktningsman godkänna lekplatsen innan den får användas.

SMÅ-EL KÄRL

Vi provar med ett kärl för mindre elektriska apparater och sladdar i soprummet i hus 16. För er i hus 18 är det bara att ta en lite promenad. Samma nyckelbricka funkar i hus 16.

FIXA BALKONGEN

Tänk på att föreningen har regler på vad som får och inte får göras på balkongerna, med hänvisning till stadgarna; Ej tillåtet är: Lägga klinkers på balkong, Borra/göra hål i fasad, golv eller tak för upphängning av torkställning, lampor etc.

PRISHÖJNING PÅ VARVSVÄGEN

Den första juli höjdes priserna i parkeringsautomaterna med 50%. Föreningarna i området har tillsammans beslutat om detta. Syfte är att ta bättre betalt av ”pendlings-parkerare” som har börjat uppta för många av platserna.

STÄDDAG I HÖST

Höstens städdag kommer att infalla söndagen den 15 oktober. Vi träffas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Mer info kommer men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. Vi hade en väldigt lyckad städdag i våras med många deltagande!