Städdag, söndagen den 15:e oktober

Nu är det dags för höstens städdag i föreningen, vi hoppas att vi blir många som kommer så vi får mer gjort och gör det snabbare och har roligare tillsammans.

Vi samlas mellan fastigheterna kl 10:00 söndagen den 15:e oktober och delar ut arbetsuppgifter. Det kommer att serveras kaffe/saft samt korv med bröd efter att städningen är avslutad. Kläder efter väder då delar av städningen sker utomhus.

Mvh
Styrelsen Finnboda Dunge

MÅNADSBLAD I SEPTEMBER

ALLMÄNT

Målningen är nu avslutad och slutbetalning håller på att avhandlas.

Styrelsen i samfälligheten har godkänt att ICA får 5st parkeringsplatser längs varvsägen istället för, likt tidigare, vid torget precis utanför ICA.

LEKPLATSEN

Lekplatsen är nu öppnad och godkänd av besiktningsman sedan några dagar tillbaka. Vi hoppas  att alla är nöjda med resultatet!

PARKERING PÅ OMRÅDET

Det är förbjudet att dubbelparkera på hästskon, som är bil/gångvägen runt den gemensamma gräsplanen. Det stoppar helt framfarten för övriga bilister och vi uppmanar alla som ser detta att ringa CorePark på 08 – 650 02 15. CorePark ansvarar för parkeringen i området.

GEMENSAMHETSLOKALEN

Från och med nu så betalas inte längre avgiften för att utnyttja gemensamhetslokalen kontant utan läggs istället på avgiftsfakturan. Bokning av lokal görs fortsatt genom att maila till lokalen.dunge@gmail.com. Observera att pälsdjur och rökning är förbjudet i lokalen.

STÄDDAG I HÖST

Höstens städdag infaller söndagen den 15 oktober. Vi träffas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Se separat infoblad denna månad. Vi hade en väldigt lyckad städdag i våras med många deltagande!

Styrelsen Finnboda Dunge
FRÅGOR OM FASTIGHETEN: fastighet.dunge@gmail.com
ALLMÄNNA FRÅGOR: finnbodadunge@gmail.com
GEMENSAMHETSLOKAL: lokalen.dunge@gmail.com
AKUTA PROBLEM: HSB Servicecenter: 010-442 11 00, servicecenter@stockholm.hsb.se
HEMSIDA: finnbodadunge.wordpress.com

MÅNADSBLAD I AUGUSTI

Månadsbladet gjorde ett uppehåll under sommaren men är nu tillbaka med fler nyheter!

ALLMÄNT

Föreningen har haft problem med en läckande diskmaskin vilket medförde stora kostnader för innehavaren/föreningen. Vi vill uppmana alla som inte har plastmatta/plastbricka under diskmaskin samt kyl och frys att installera det. Vattenläckage kan då upptäckas i tid och på så vis förhindra ytterligare läckage/kostnader. Det ger ofta även rabatt på hemförsäkringen.

Under sommaren har det grillats med kolgrillar på uteplatser vilket är strängt förbjudet pga brandrisken, vänligen respektera det. El/gasolgrillar är ok.

Per 1 oktober har vi en ny leverantör för mark, parkering och snöröjning – PB Mark & Miljö AB.

LEKPLATSEN

Under veckan påbörjas renoveringen av lekplatsen som sedan beräknas vara färdigställd till vecka 39. Därefter ska en besiktningsman godkänna lekplatsen innan den får användas.

SMÅ-EL KÄRL

Vi provar med ett kärl för mindre elektriska apparater och sladdar i soprummet i hus 16. För er i hus 18 är det bara att ta en lite promenad. Samma nyckelbricka funkar i hus 16.

FIXA BALKONGEN

Tänk på att föreningen har regler på vad som får och inte får göras på balkongerna, med hänvisning till stadgarna; Ej tillåtet är: Lägga klinkers på balkong, Borra/göra hål i fasad, golv eller tak för upphängning av torkställning, lampor etc.

PRISHÖJNING PÅ VARVSVÄGEN

Den första juli höjdes priserna i parkeringsautomaterna med 50%. Föreningarna i området har tillsammans beslutat om detta. Syfte är att ta bättre betalt av ”pendlings-parkerare” som har börjat uppta för många av platserna.

STÄDDAG I HÖST

Höstens städdag kommer att infalla söndagen den 15 oktober. Vi träffas kl 10:00 i innergården mellan fastigheterna. Mer info kommer men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. Vi hade en väldigt lyckad städdag i våras med många deltagande!