Glaspartier i entré, bakre utgång samt i trappan

Styrelsen har fått kännedom om att glaspartier i portar och trapphus är felinstallerade på ett sådant sätt att de kan utgöra en fara för personer ifall de går sönder.
Därför har en entreprenör tagits in för att först tillfälligt sätta upp skydd runt de defekta glaspartierna.
Därefter kommer problemen med glasen rättas till under våren.

Tidsplan kommer förhoppningsvis inom kort.