Info. om nya gräsmattan

Representanter från samfälligheten har satt upp ett antal preliminära avspärrningar i kanten på parkgräsmattan (”snö-pinnar” + avspärrningsband).

Syftet med detta är att signalera till bilister i området att det inte är OK att köra in på gräsmattan.

Mer permanenta bilhinder kommer senare.

Obs, skötseln av parkgräsmattan och åtgärder efter besiktningen 2016-06-27 ligger ännu kvar på HSB Bostad, som anlitat GM3 för det praktiska jobbet att skapa en ny vitalare gräsmatta. Det innebär att FHS ännu inte tagit över skötseln av parkgräsmattan.