Nya parkeringsavtal

Nya parkeringsavtal
Från i morgon den 1 juni 2016 gäller de nya parkeringsavtalen för ytparkeringsplatserna.
På Kvarnholmsvägen har de flesta fått byta till en ny plats.
På Parkvägen har samtliga hyresgäster fått behålla sin gamla plats. Två nya platser har tillkommit. Här har också samtliga platser markerats med plattsättning mellan platserna. Ny skyltning är beställd, vilket innebär att CorePark också kommer att kunna bevaka de enskilda parkeringsrutorna. Det är viktigt att parkeringstillståndet ligger väl synligt i bilen.

Önskemål om information

Det har inkommit önskemål om lite information  ang de nya (G A) Gemensamhetsanläggningar

————————————————————-

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

 

Gemensamhetsanläggningar (”GA”)

Från 2016-01-12 är brf Finnboda Dunge delägare i 7 gemensamhetsanläggningar.

Här följer en kortfattad beskrivning av anläggningarna. Mer detaljerade beskrivningar som  avgränsningar, servitut, ägarfördelning och detaljkartor finns tillgängliga i anläggningsbesluten från Lantmäteriet i Nacka.

 

Sicklaön GA:103                    Garage

 • Garage och tillhörande inrättningar.

 

Sicklaön GA:120                    Körvägar och grönytor vid Finnboda Park

 • Körvägar (Finnboda Parkväg)
 • Grönytor
 • Gatu- och parkbelysning
 • Ledningar från elcentraler
 • Kanalisation för kommunikationsledningar
 • Undervattenmätare, brandposter mm

 

Sicklaön GA:121                    Spillvattenledningar

 • Spillvattenledningar från husliv till huvudledning på Finnboda Varvsväg.

 

Sicklaön GA:122                    Ytparkeringar Finnboda Parkväg och Kvarnholmsvägen.

 • Ytparkeringar med tillhörande skyltning och räcken
 • Kanalisation för yttre el
 • Oljeavskiljare

 

Sicklaön GA:123                    Lekplats

 • Lekplats, sittplatser, belysningsarmaturer och grönyta mellan brf Finnboda Dunge, Allé och Saltsjö Vy

 

Sicklaön GA:124                    Dagvattenledningar

 • Dagvattenledning från kommunal anslutningspunkt vid Finnbergstunneln till kommunal huvudledning i Finnboda Varvsväg

 

Sicklaön GA:125                    Vattenledningar

 • Vattenledning från huvudledning i Finnboda Varvsväg fram till respektive undervattenmätare

 

Samfällighet

Finnboda Hamn Samfällighetsförening ansvarar för driften av GA:103, 120, 122 och 123

Delägare: brf Finnboda Port, Hage, Dunge, Allé och Saltsjö Vy

Garageplatserna har fördelats till bostadsrättföreningarna i separat avtal

Ytparkeringarna har fördelats till bostadsrättföreningarna i separat avtal

 

Delägarförvaltning

Gemensamhetsanläggningarna GA:121, 124 och 125 sköts via delägarförvaltning av de ingående bostadsrättsföreningarna.

 

Kommande gemensamhetsanläggningar och nya samfälligheter.

Ansökan om tre nya GA är inlämnade till Lantmäteriet 2016-05-25 av HSB Bostad:

 • GA:1 Ytparkering Kajvägen
 • GA:2 Ytparkering Varvsvägen
 • GA:3 Grönområde Finnboda Hamnplan

Finnboda Dunge föreslås som delägare i GA:2.

 

GA:1 och GA:2 föreslås förvaltad av befintlig eller ny samfällighetsförening. GA:3 förelås förvaltad genom delägarförvaltning.

 

Kompletterande ansökan med återstående GA:n inom Finnboda Varv planerar HSB Bostad till hösten 2016.

För kännedom

Förändring av balkong och uteplats

Generellt

Det är inte tillåtet att göra några som helst bestående förändringar på fasad, balkong och uteplats utan styrelsen skriftliga godkännande.

Exempel på saker som under inga omständigheter är tillåtna är:

 • Målning av tak och fasad
 • Lägga klinkers på balkong
 • Borra/göra hål i fasad, golv eller tak för upphängning av torkställning, lampor etc.

Följande är godkänt utan styrelsens tillstånd:

 • Lägga löstagbart trädäck, mattor eller dylik golvbeläggning på balkong eller uteplats
 • Plantera ettåriga växter eller lökväxter i avenboksrabatt

Om tillstånd saknas för befintliga förändringar skall fasad, golv, tak på balkong/uteplats vid anmodan från styrelsen återställas till ursprungligt/godtagbart skick på bostadsrättshavarens bekostnad (enligt paragraf §31 Föreningsstadgarna).

Observera att särskilda riktlinjer för insynsskydd på uteplats (Avenbokshäck) har lämnats till alla lägenheter på markplan. Det går att beställa nya från styrelsen, om dessa saknas.

Markis och Inglasning

Inglasning av balkong kräver bygglov från kommunen samt skriftligt tillstånd från styrelsen. Montering av markis kräver skriftligt tillstånd från styrelsen (dock ej bygglov).  Montering av inglasning och markis skall utföras fackmannamässigt och följa riktlinjer för enhetligt utförande. Dessa riktlinjer tillhandahålls av styrelsen. Bostadsrättshavaren är därefter ansvarig för underhåll av markis och inglasning.

Grillning

Grillning är endast tillåten med gasol- eller elgrill. Vid grillning skall ventilationen vara god vilket innebär att eventuell inglasning måste vara delvis öppen. Styrelsen avråder dock från grillning med gasolgrill på inglasad balkong (se rekommendationer från Brandskyddsföreningen.

Observera att det inte är tillåtet att förvara gasolflaskor i källarförrådet. På inglasad balkong får gasolbehållare om maximalt 5 liter förvaras.

Ta för vana att kontrollera slangen mellan gasolbehållare och grill inför varje grillsäsong. Om sprickor uppstår när slangen böjs ska den bytas ut. (brandskyddsforeningen.se)

Grillning med kolgrill är aldrig tillåtet – inte heller på föreningens gräsytor mellan huskropparna (16 & 18).

Övrigt

För övriga ordningsregler, se även föreningens stadgar.

Styrelsen Finnboda Dunge

Maj 2016

SÖKES!

SÖKES!

Arbetet med nya gemensamhetsanläggningar i  Finnboda är i full gång. Då vår bostadsrättsförening kommer att bli delägare i flera av dessa gemensamma anläggningar är det av yttersta vikt att vi är med och påverkar de förrättningar som kommer att genomföras på Lantmäteri i Nacka. Flera stora beslut om bland annat gatmark, bergväggar och skyddsrum  kommer ytterst att påverka föreningens kostnader

 

Vi söker dej som:

– är villig att sätta dig in i arbete och material tillsammans med representanter från övriga bostadsrättsföreningar i Finnboda.

– gärna har erfarenhet från Lantmäteri och/eller fastighetsjuridik och/eller förhandlingsvana

 

Meddela ditt intresse till styrelsen snarast.

finnbodadunge@gmail.com