Nya parkeringsavtal

Nya parkeringsavtal
Från i morgon den 1 juni 2016 gäller de nya parkeringsavtalen för ytparkeringsplatserna.
På Kvarnholmsvägen har de flesta fått byta till en ny plats.
På Parkvägen har samtliga hyresgäster fått behålla sin gamla plats. Två nya platser har tillkommit. Här har också samtliga platser markerats med plattsättning mellan platserna. Ny skyltning är beställd, vilket innebär att CorePark också kommer att kunna bevaka de enskilda parkeringsrutorna. Det är viktigt att parkeringstillståndet ligger väl synligt i bilen.