Vad händer i parken?

För kännedom,
För att möjliggöra för gräs och träd att etablera sig byts nuvarande kompakt och näringsfattig ”pinnmo” ut mot 35 cm matjord. Utrullning av ny gräsmatta är planerad till 30 maj. Därefter krävs en period av vattning för att ge gräset en chans att etablera sig innan gräsmattan kan börja användas igen.