Vad händer i parken?

För kännedom,
För att möjliggöra för gräs och träd att etablera sig byts nuvarande kompakt och näringsfattig ”pinnmo” ut mot 35 cm matjord. Utrullning av ny gräsmatta är planerad till 30 maj. Därefter krävs en period av vattning för att ge gräset en chans att etablera sig innan gräsmattan kan börja användas igen.

Avtal för parkeringsplatserna klart!

 

 

Samfälligheten tar från 1 juni över ansvaret för parkeringsplatserna på Kvarnholmsvägen och runt Parkvägen. Ett avtal om fördelning och uthyrning av platserna har tecknats mellan föreningarna runt parken. På Parkvägen tillkommer 4 platser, men totalt minskar antalet tillgängliga platser inom området med 4. Samfälligheten planerar att skylta om och att bättre markera upp alla platser på Parkvägen.

För Dunges del blir det smärre förändringar. Dunge kommer att fortsätta att anlita HSB för köhantering och hyresavisering. Nya kontrakt kommer att skickas ut via HSB i början av maj med avtalsstart 1 juni 2016. Samtliga Dunges nuvarande hyresgäser av parkeringsplats kommer att bli erbjuden ett nytt kontrakt.

 

 

Park information

Stängslet runt häst parken

Hsb bostad utför renovering av parkgräsmattan vid hästarna. Jorden skall bytas ut, ny gräsmatta anläggas.

Tidsplanen är satt till ca 12 veckor med start vecka 16. Man kommer inte ha tillträde till parken under tiden arbetet pågår.

 

Samtidigt pågår ett renoverings arbete vid lekplatsen mellan Finnboda parkväg 18-20. Ingen tidsplan har lämnats, men lekplatsen kommer återställas till ursprungligt skick.

Nya möjligheter

Nu har vi gjort lite plats

för barncyklar i vårat

Barnvagnsförråd på nedre botten 16a.

Då det åter börjar fyllas på i våra

trapphus och cykelförråd,

finns det nu möjlighet att ställa

barncykeln i barnvagnsförrådet på nedre botten i 16a.

Mvh

Styrelsen

7 april 2016

 

 

Garagestädning

Garagestädning den 20 o 21 april 2016

Onsdagen den 20 april städas ”lilla garaget” (in- och utfart vid Finnboda parkväg 22) och Torsdag den 21 april det ”stora garaget” (in – och utfart under brf allé) städningen startar kl. 08.00 respektive dag och beräknas vara avslutat kl. 17.00

Under tiden 08.00 – 17.00 skall garaget vara utrymt! Core park är informerade om städningen och det kommer att vara fritt att parkera på markerade platser på Varvsvägen  (INTE HAMNPLAN) under städdagen.

Lägger väl synlig lapp i bilen märkt ”garagestädning”

 Mvh

Styrelsen