Uppfriskning av regler i trapphusen

Angående säkerheten i våra trapphus

Styrelsen i Finnboda dunge brf har beslutat att återigen titta över säkerheten i våra trapphus för att minska brandrisk samt öka möjligheten tillfullgoda utrymningsvägar vid brand eller annan olycka. Vi vill upplysa att det fortfarande är förbjudet med all form av förvaring av barnvagnar, pulkor, skor, leksaker, dörrmattor, prydnadsföremål etc. i trapphusen samt entréer

Förbjudet har varit ikraft sedan tisdagen den 1 feb 2011

Barnvagnar skall förvaras i barnvagnsrummet alternativt inne i bostadsrättsinnehavarens lägenhet.

Syftet med detta förbud är att öka säkerheten för dig, din familj och dina grannar. I en dom från kammarrätten iStockholm (mål nummer 1950-06) från 2006 slogs det fast att det ät förbjudet att förvara barnvagnar och dylikt i trapphusen. Den domen grundar sig på 2 kap.§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor. även MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gått ut med en liknande föreskrift om detta förbud.

Har du frågor och funderingar kring detta förbud är du välkommen att kontakta styrelsen på mailto:finnbodadunge@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Finnboda dunge

13 september 2014

Dags att uppdatera tidtabellen…

 

Ny tidtabell fr o m 18 augusti
Fr o m måndag den 18 augusti gäller ny  tidtabell.

Utökad trafik – som en förberedelse inför Slussenombyggnaden
Saltsjöqvarn till Allmänna Gränd/Nybroplan – förbi Slussen

För att skapa fler resemöjligheter mellan Saltsjöqvarn och Allmänna Gränd/Nybroplan utökas SjöVägens tidtabell redan från den 18 augusti med flera avgångar på morgnar, mitt på dagen och på kvällstid. Turerna körs från början av september av Stockholms första elbåt i SL-trafik.

För kollektivåkande Nacka- och Värmdöbor är det lätt att från hållplatsen Henriksdal ta sig ner till Saltsjöqvarns brygga, en promenad på ca 500 meter genom bl a en mindre park och en tunnel.

Båtar avgår från Saltsjöqvarn vardagsmorgnar (06:00-09:00)  06:38, 07:01, 07:34, 07:48, 08:14, 08:35 och 08:49. Alla båtar anlöper även Allmänna Gränd. Nästa båt på förmiddagen är 09:34.

Nacka Strand till Blockhusudden, Nybroplan samt Frihamnen

Sedan början av juni finns i garaget i Nacka Strand infartsparkering för SEK 30 per dag för den som har ett Access-periodkort. Från garaget är det lätt att hitta ner till bryggan. Mer info på Nacka kommuns särskilda webbsida

Båt går över till Blockhusudden, för vidare färd med SL-buss 69 in till city. Båt kan man också åka direkt till Nybroplan eller till Frihamnen. Fram till 09:00 avgår båtar till
Nybroplan: 06:44, 07:17, 07:57och 08:32
Blockhusudden och Frihamnen: 05:59, 06:31, 07:11, 07:46 och 08:31

Välkomna ombord!