Stämma och nyhetsbrev

Den 15 maj har vi vår stämma i Finnboda Dunge, kallelse kommer separat, påminner också att motioner skall vara inne senast den 31 mars.

Bifogar vårt nyhetsbrev som kommer upp på våra anslagstavlor inom kort.Nyhetsbrev mars 2014