Lämna in enkäten senast 28 februari

Alla bostadsrättsinnehavare i föreningen har fått en enkät tillsammans med en kopia av 2-årsbesiktningsprotokollet från 2011.

Protokollen är inte nya, utan de ska ni ha sedan tidigare, och ett antal åtgärder har gjorts sedan 2011 i berörda lägenheter, men styrelsen gör nu en uppföljning för att gå igenom med HSB Bostad om något, och i så fall vad som, återstår att göras.

Har du inte fått enkäten och din lägenhets protokoll är det viktigt att du hör av dig till jeanette.dunge[snabel-a]gmail.com snarast.

Kom ihåg att lämna in enkäten till oss senast den sista februari.

Inga föremål i trapphus och källargångar

I trapphuset, källargångar eller andra utrymningsvägar får inget som kan brinna förvaras.

Det kan till exempel handla om

  • barnvagnar
  • pulkor
  • kartonger eller
  • möbler.

Riskerna för en anlagd brand minskar avsevärt om inget som kan antändas står i trapphuset. Ta hänsyn till dig själv och dina grannar!

En brand kan medföra stora saneringskostnader i trapphus och inne i lägenheter. I värsta fall kan en brinnande barnvagn leda till ett rökfyllt trapphus och spridning av giftig rök kan ta livet av någon som tar sig ut i trapphuset.

Varmt välkommen att engagera dig i föreningen

Den 14 maj är det dags för årsstämma i Finnboda Dunge. Då är det också dags att välja in några nya medlemmar i styrelsen för 2013/14.

Det är ett viktigt arbete och vi i nuvarande styrelse ser fram emot att fler engagerar sig.

Britt och Ingegerd i valberedningen har inlett sitt arbete. Ta ett snack med dem eller någon av oss i styrelsen! Kontaktuppgifter hittar du i trapphuset, eller så mejlar du till finnbodadunge[snabel-a]gmail.com.

P.S. Särskild avisering om årsstämman kommer – håll utkik!