Förändringar av gång och P-platser på Varvsvägen vid Hamnplan

Inom kort kommer samtliga P-platser att försvinna utefter Varvsvägen från Svetshall och ned till vändplanen. De skyltas upp som gångväg för att skapa en säkrare passage utmed berget i vinter, övergångställen är på plats. Upplägget är beslutat i samarbete med Nacka Kommun.

Parkeringarna blockeras med koner och stoppförbudsskyltar sätts upp, P-automat mot berget tas ur drift. Denna förändring kommer att kvarstå tills dess att Finnboda Hamnplan färdigställts. Då flyttas gångvägen över till permanent sträckning på Hamnplans-sidan.  En del övriga trafikbegränsande åtgärder för Kajen kommer att ske, vi återkommer om det.

Nu är också gångvägen klar mellan Saltsjökvarn och Finnboda, asfalterat vid Snickerifabriken samt att gatubelysning är på gång.

Ni får inte rasta hundar utanför husen

Många grannar beklagar sig över att hundar rastas utanför våra hus och på våra gemensamma gräsutrymmen. På samma yta där vi vill kunna sitta i gräset och där små barn ofta vistas. Häromdagen låg det till exempel hundbajs på gräsmattan mellan husen med nummer 18 och 20.

Kom ihåg att det inte är tillåtet att rasta sin hund på våra gräsmattor. Om olyckan är framme så snälla plocka upp efter er.